เมื่อถูกด่าจะทำอย่างไร

มีพราหมณ์ผู้หนึ่ง เขาโกรธที่พระพุทธองค์ได้ชักจูงญาติพี่น้องของเขาออกบวช ซึ่งพวกพราหมณ์ก็ต่อต้านคำสอนพระพุทธองค์อยู่แล้ว เพราะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นตรงข้ามกับสิ่งที่พวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเชื่อและปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม

วันหนึ่งพราหมณ์ผู้นั้นได้ตามไปด่าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับ

ทรงปล่อยให้เขาด่าจนสาแก่ใจ ไม่ได้โต้ตอบแม้แต่คำเดียว

เมื่อเขาหมดแรงด่าแล้ว จึงทรงแย้มสรวลด้วยพระเมตตา

แล้วทรงตรัสถามว่า “ที่บ้านท่านมีแขกไปใครมาบ้างไหม”

พราหมณ์ก็ตอบว่า “มี อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดา”

พระพุทธองค์ทรงถามต่อว่า “เวลาแขกมาท่านเอาอะไรต้อนรับ”

พราหมณ์ก็ตอบว่า “ก็ของต้อนรับตามธรรมเนียม”

พระพุทธองค์ทรงถามต่อว่า “หากมีใครมาเยี่ยมเยือนเราถึงบ้าน เรายกสำรับกับข้าวออกไปต้อนรับ แล้วถ้าแขกคนนั้นไม่รับประทานอะไรเลย ปฏิเสธว่าเขารับประทานเรียบร้อยมาก่อนแล้ว เมื่อแขกลากลับไป สำรับกับข้าวนั้นจะตกเป็นของใคร”

พราหมณ์เผลอตอบว่า ”ก็เป็นของข้าพเจ้าตามเดิมน่ะสิ”

พระพุทธองค์จึงบอกว่า “พระองค์ก็เช่นเดียวกัน ทรงเป็นเหมือนแขกคนนั้น ที่ไม่ยอมรับประทานกับข้าวของเจ้า เมื่อท่านด่าเรามากมายด้วยถ้อยคำหยาบคาย เราไม่รับคำด่าเหล่านั้น คำด่าเหล่านั้นก็จะตกเป็นของท่านตามเดิม

เพราะฉะนั้น  “พราหมณ์เอย เชิญท่านยกสำรับของท่านคืนไปเถิด”

“หากมีใครมาด่าเรา ก็จงทำตนเหมือนดั่งที่พระพุทธองค์สอน” เท่านี้ชีวิตก็มีสุขแล้ว

เมื่อเขาด่าเรา เท่ากับเขาด่าตัวเอง

*ข้อความอาจจะไม่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ขอให้คิดตามในสิ่งที่พระพุทธองค์สอน

ที่มา: Forward mail

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Share this: