เป้าหมายปี 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

หลังจากหยุดยาวพักผ่อนช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา

ถึงเวลามาวางแผนปีใหม่ ปีนี้กัน  หลายๆคนคงคิดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าจะทำอะไรบ้างในปีนี้

ผมเองก็เช่นกัน เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ทบทวนตัวเองว่า ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

และอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือ เพิ่มเติมในปีนี้

โดยเป้าหมายที่ผมวางไว้จะครอบคลุมทุกๆด้านของชีวิต

ได้แก่

  1. ด้านการงาน
  2. ด้านครอบครัว
  3. ด้านการเงิน และทรัพย์สิน
  4. ด้านสุขภาพ
  5. ด้านการพัฒนาตนเอง
  6. ด้านสังคม

ผมกำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตครับ

เพื่อให้มุ่งหน้าตรงไปในทางที่ต้องการ

หลังปีใหม่ไปอ่านเจอใน facebook บอกว่าเป้าหมายของปีนี้

คือ ทำเป้าหมายของปี 2561, 2560, 2559 ให้สำเร็จ  ดูแล้วขำๆ

แต่มันก็สื่อว่าถึงแม้จะมีเป้าหมาย แต่การทำให้สำเร็จนั้น

ต้องใช้ความมุ่งมั่น อดทน พยายามเป็นอย่างยิ่ง และก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงเป้านั้นหรือไม่

แต่อย่างไรก็ตาม การมีเป้าหมายที่เขียนขึ้นมาอย่างชัดเจน  ก็ดีกว่าไม่มีเป้าหมาย นะครับ

ลองเขียนขึ้นมา แล้วทบทวนกันเป็นระยะๆ ว่าเป็นยังไงบ้างครับ

Share this: