รับผิดชอบตัวเองก่อน

เพราะคุณ คือ คนที่สำคัญที่สุดในโลกของคุณ

อย่าคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัว จริงๆแล้วเป็นพื้นฐาน

และอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต

 

ลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพ

การขึ้นเครื่องบิน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทำไมต้องให้ตัวเองสวมใส่หน้ากากออกซิเจนก่อน แล้วค่อยสวมใส่ให้เด็ก คนแก่ หรือ คนข้างๆ

หรือการนั่งเรือ ก็ต้องส่วมชูชีพให้ตัวเองก่อน

 

เพราะต้องทำตัวเองให้พร้อมก่อน แล้วค่อยช่วยเหลือผู้อื่น

 

ในชีวิตจริง ยิ่งเรามีคนที่ต้องดูแลพึ่งพาอาศัย

ไม่ว่าจะเป็น ลูก เมีย สามี พ่อแม่ที่แก่ชรา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ หรือ คนที่เราต้องอุปการะเลี้ยงดู ผู้คนที่เราเผื่อแผ่ช่วยเหลือต่างๆ

ยิ่งมีมากเท่าไร

เราต้องยิ่งดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นเท่านั้น

 

ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี

ร่างการเกิดเจ็บป่วย ก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ยาก

 

หากแย่กว่านั้น เราอาจจะกลายเป็นผู้ที่ต้องถูกดูแลเสียเอง

 

ถ้าจิตใจเราแย่ เราก็ไม่สามารถส่งกำลังใจให้ผู้อื่นได้

 

คนที่จะนำผู้อื่นได้

ต้องดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ

เพื่อให้สามารถนำพลังบวกที่มีอยู่ไปช่วยเหลือผู้อื่น

 

หากแม้แต่ตัวเองยังแย่ ยังอมทุกข์

แล้วจะไปช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุขได้อย่างไร

 

จริงไหม

++++++++++

Share this: