SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ยิ่งให้ยิ่งชนะ

ยิ่งให้ยิ่งชนะ

ยิ่งให้ยิ่งชนะ It’ s Not About You เป็นหนังสือภาคต่อกลายๆของ ยิ่งให้ยิ่งได้ ซึ่งเขียนโดย บ๊อบ เบิร์ก และ จอห์น เดวิด มานน์ เป็นหนังสือแนว How-to เชิงธุรกิจ โดยมีการเล่าเรื่องในรูปแบบนิยาย เล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบายกฎแห่งอิทธิพลซึ่งเป็นหลักการสู่การเป็นผู้นำที่ดี ผ่านเรื่องราวของ “เบน” ผู้บริหารหนุ่ม ซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่โน้มน้าวผู้บริหารและพนักงานของบริษัทผลิตเก้าอี้ ให้เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการเพื่อหาทางรอดให้กับวิกฤติทางการเงินของบริษัท เบนได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเก่าของเขา และหญิงสูงวัยคนหนึ่ง เธอได้สอนบทเรียนและแก่นแท้ของการทำธุรกิจให้กับเขา ซึ่งทำให้เขาได้เข้าใจถึงการให้มากยิ่งขึ้น   ผมสรุปข้อคิดดีๆที่ได้จากการอ่านไว้ ดังนี้ครับ ส่วนที่ยากไม่ใช่การมีวิสัยทัศน์ แต่คือการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนอื่นมีคุณค่า คือ การให้คุณค่าแก่เขา แผนงาน โครงการต่างๆ จะไม่มีความหมายเลย หากไม่มีใครร่วมด้วย กาลเทศะ คือ ภาษาแห่งพลัง อิทธิพล คือ การดึง ไม่ใช่การดัน คุณจะมีอิทธิพลมากเพียงใด ขึ้นกับว่าคุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหน อย่าตอบโต้ จงตอบสนอง อยากประสบความสำเร็จสูง จงถ่อมตนสูง ติดดินRead more about ยิ่งให้ยิ่งชนะ[…]