SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ระวังเจลแอลกอออล์

ระวังเจลแอลกอออล์

แอบกังวลเล็กน้อยเมื่อเห็นข่าวที่ประเทศจีน ตอนที่ COVID-19 เริ่มระบาดช่วงแรกๆ มีคนงานเอาแอลกออล์เช็ดทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าส่วมใส่เพื่อป้องกันเชื้อไม่ให้ติดต่อ ในขณะที่ทำงานใกล้เตาความร้อน จึงทำให้เสื้อผ้าเกิดติดไฟ และลุกลามอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่แผลไฟไหม้มือรุนแรงมากและอาจจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ผมก็ได้แชร์ข้อมูลนี้ให้กับน้องๆในแผนก ให้ระมัดระวังในการใช้งาน ผ่านมาไม่นานก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันโดยมีการแชร์ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไฟไหม้มือ ที่มาของภาพนี้ ไม่แน่ชัดว่าเป็นเหตุการณ์จริงหรือไม่ น่าจะเป็นภาพที่แชร์มาจากต่างประเทศ คือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ทามือและแขน แล้วก็ไปทำกับข้าว จึงทำให้เกิดไฟไหม้ที่แขนทั้ง 2 ข้าง หากเรามามองถึงองค์ประกอบในการเกิดไฟ คือ เชื้อเพลิง, ออกซิเจน และประกายไฟ เจลแอลกอฮอล์คือเชื้อเพลิงอย่างดี เจลแอลกอฮอล์ 70% ติดไฟได้ แต่ต้องมี 3 องค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ หากไม่มีการระมัดระวัง รวมถึงแอลกอฮอล์น้ำ ที่เห็นใช้กันทั่วไป โดยใช้หัวสเปรย์ให้เป็นละอองฝอยฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นผิดต่างๆ หรือใช้ฉีดมือ รวมทั้งเสื้อผ้าด้วย ก็เป็นจุดเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้นการใช้ แอลกอฮอล์ หรือเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ให้ครอบคลุมการฆ่าเชื้อก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณมากจนเปียก ที่สำคัญขณะใช้งาน หรือหลังใช้งานต้องรอให้ระเหยหมดก่อน และระวังอย่าเข้าใกล้เปลวไฟ ความร้อน นะครับ ด้วยความเป็นห่วง

COVID-19 vs Risk Management

COVID-19 vs Risk Management

ในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ การพิจารณาตัดสินใจอะไร หากเราไม่คิดให้รอบด้าน ก็จะเกิดผลเสียตามมามากมาย ในบริษัทเอกชน ผมเชื่อว่าจะต้องมีการทำการประเมินความเสี่ยง หรือ Risk Management กันเป็นปกติ ตามระบบ ISO9001 หรือตามระบบอื่นๆ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะมีการพิจารณาประเด็นให้ครบรอบด้าน ถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่ตามมา ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาตรการบางอย่าง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกรณีที่มีการปิดการดำเนินงานของห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อลดความแออัดหรือการเดินทางของผู้คน แล้วคิดว่าจะให้ทุกคนอยู่บ้าน จะได้ทำ Social Distancing แต่หากเราคิดอีกมุมหนึ่ง คนจำนวนเยอะมากจะทำอะไรใน กทม หากว่าไม่ได้ทำงาน บริษัทหยุดยาวเป็นสัปดาห์ ดังนั้นก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างที่เราเห็นตามข่าว และก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19 ออกไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ หรือเรื่องการปิดไม่ปิดประเทศ ก็มีบางมุมให้ชวนคิดว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่ประเทศอื่นๆที่ยังมีผู้ติดเชื้อและสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แบบปกติ ถึงแม้จะมีมาตรการออกมามากมาย ความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ประเด็นนี้ผมไม่ได้ต้องการจะโทษใคร หรือหาคนผิดนะครับ แค่อยากนำมาเป็นกรณีศึกษาให้เราพิจารณาความเสี่ยงให้รอบด้าน เลือกทางที่เหมาะสมที่สุด พร้อมหามาตรการรับมือในกรณีต่างๆ ในกรณีที่เราพอจะทำได้ ยกตัวอย่างบริษัทที่ผมทำงานอยู่กำลังพิจารณาดำเนินการ ก็มีมาตรการหลายอย่างๆ ออกมาซึ่งมีประเด็นที่หลายฝ่ายต้องรีบศึกษา รีบเตรียมการมากมายครับ ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ครับ มาตรการป้องกัน เราจะป้องกันไม่ให้พนักงานทุกคนโรงงานติดเชื้อได้อย่างไร นอกเหนือจากที่มาตรการที่ภาครัฐกำหนดไว้ สิ่งที่ทางบริษัทจะทำได้Read more about COVID-19 vs Risk Management[…]