SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

COVID-19 vs Risk Management

COVID-19 vs Risk Management

ในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ การพิจารณาตัดสินใจอะไร หากเราไม่คิดให้รอบด้าน ก็จะเกิดผลเสียตามมามากมาย ในบริษัทเอกชน ผมเชื่อว่าจะต้องมีการทำการประเมินความเสี่ยง หรือ Risk Management กันเป็นปกติ ตามระบบ ISO9001 หรือตามระบบอื่นๆ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะมีการพิจารณาประเด็นให้ครบรอบด้าน ถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่ตามมา ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาตรการบางอย่าง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกรณีที่มีการปิดการดำเนินงานของห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อลดความแออัดหรือการเดินทางของผู้คน แล้วคิดว่าจะให้ทุกคนอยู่บ้าน จะได้ทำ Social Distancing แต่หากเราคิดอีกมุมหนึ่ง คนจำนวนเยอะมากจะทำอะไรใน กทม หากว่าไม่ได้ทำงาน บริษัทหยุดยาวเป็นสัปดาห์ ดังนั้นก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างที่เราเห็นตามข่าว และก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19 ออกไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ หรือเรื่องการปิดไม่ปิดประเทศ ก็มีบางมุมให้ชวนคิดว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่ประเทศอื่นๆที่ยังมีผู้ติดเชื้อและสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แบบปกติ ถึงแม้จะมีมาตรการออกมามากมาย ความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ประเด็นนี้ผมไม่ได้ต้องการจะโทษใคร หรือหาคนผิดนะครับ แค่อยากนำมาเป็นกรณีศึกษาให้เราพิจารณาความเสี่ยงให้รอบด้าน เลือกทางที่เหมาะสมที่สุด พร้อมหามาตรการรับมือในกรณีต่างๆ ในกรณีที่เราพอจะทำได้ ยกตัวอย่างบริษัทที่ผมทำงานอยู่กำลังพิจารณาดำเนินการ ก็มีมาตรการหลายอย่างๆ ออกมาซึ่งมีประเด็นที่หลายฝ่ายต้องรีบศึกษา รีบเตรียมการมากมายครับ ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ครับ มาตรการป้องกัน เราจะป้องกันไม่ให้พนักงานทุกคนโรงงานติดเชื้อได้อย่างไร นอกเหนือจากที่มาตรการที่ภาครัฐกำหนดไว้ สิ่งที่ทางบริษัทจะทำได้Read more about COVID-19 vs Risk Management[…]