SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

สารอาหารที่จำเป็นในระบบบำบัดน้ำเสีย

สารอาหารที่จำเป็นในระบบบำบัดน้ำเสีย

ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ที่ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดนั้น แร่ธาตุที่จุลินทรีย์ต้องการในปริมาณมาก คือ คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็กเล็กน้อย โดยสัดส่วนที่เหมาะสม คือ BOD:N:P = 100:5:1 ทำไมถึงเป็นสัดส่วนนี้ มีที่มาว่าส่วนประกอบของเซลล์มี C 50%, O 20%, H 8%, N 14%, P 3% โดยประมาณ และมี model ของ cell bacteria C5H7O2N สัดส่วนนี้ใช้ทำอะไร  ใช้ในการตรวจสอบลักษณะน้ำเสียที่ป้อนเข้าระบบว่ามีปริมาณสารอาหารเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมมีบางอย่างน้อยไป ก็ให้ปรับสัดส่วนใหม่ เช่น กรณีขาดไนโตรเจน ก็มักจะนิยมเติมปุ๋ยยูเรีย  หรือ การขาดฟอสฟอรัสก็เติมกรดฟอสฟอริก กรณีมากเกินไป หลายเอกสารบอกว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  แต่เท่าที่เจอกับระบบบำบัดที่ผมดูแลพบว่ามันมีปัญหาตามมาเหมือนกัน ส่วน BOD:N:P ทางที่ปรึกษาญี่ปุ่นแนะนำผมว่าตอนเริ่มเดินระบบใหม่ ซึ่งระบบที่ผมดูแลอยู่เป็นแบบกำจัดไนโตรเจน ให้ใช้สัดส่วน 100:10:1 ขึ้นไป เพื่อให้มี N มากพอ สำหรับน้ำเสียที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆRead more about สารอาหารที่จำเป็นในระบบบำบัดน้ำเสีย[…]