SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

กระปุกชีวิต

กระปุกชีวิต

ถ้าคุณใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับสิ่งเล็กน้อย คุณจะไม่เหลือเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิต ในชีวิตของทุกคนมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิด ต้องตัดสินใจ ต้องลงมือทำ แล้วเราจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไง ตามที่ ดร.โควีย์  ได้บอกไว้ในอุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First Things First “สิ่งสำคัญคือการทำให้สิ่งสำคัญ  สำคัญ”  “Big Rock” วิดีโอนี้มีคำตอบครับ ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CTZ_fIF9j0o