SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

กระปุกชีวิต

กระปุกชีวิต

ถ้าคุณใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับสิ่งเล็กน้อย คุณจะไม่เหลือเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิต ในชีวิตของทุกคนมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิด ต้องตัดสินใจ ต้องลงมือทำ แล้วเราจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไง ตามที่ ดร.โควีย์  ได้บอกไว้ในอุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First Things First “สิ่งสำคัญคือการทำให้สิ่งสำคัญ  สำคัญ”  “Big Rock” วิดีโอนี้มีคำตอบครับ ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CTZ_fIF9j0o

บทสรุปอุปนิสัยที่ 1-3 ชัยชนะส่วนตน

บทสรุปอุปนิสัยที่ 1-3 ชัยชนะส่วนตน

ผ่านไปแล้วกับ 3 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง ซึ่งในส่วนแรกนี้เป็นส่วนที่เรียกว่า การพึ่งพาตนเองได้ เป็นชัยชนะส่วนตน เมื่อเราฝึกนิสัยทั้ง 3 เราจะได้รับชัยชนะส่วนตน หลุดพ้นจากการที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ดร.โควีย์ บอกว่า “การพึ่งพากันและกันอย่างมีประสิทธิผล จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการพึ่งตนเองอย่างแท้จริงเท่านั้น ชัยชนะส่วนตนต้องมาก่อนชัยชนะในสังคม” ดังนั้นก่อนที่จะเล่าถึงส่วนถัดไป ชัยชนะในสังคม ขอมาทบทวนกับ 3 อุปนิสัยแรก กันอีกครั้ง  อุปนิสัยที่ 1 โปรแอกทีพ (Be Proactive) คุณเป็นผู้สร้าง คุณเป็นผู้ควบคุมบงการคุณเป็นผู้รับผิดชอบชีวิต คุณมีความสามารถเลือกการตอบสนอง  เน้นหนักที่การรู้ตนเอง ซึ่งผมเทียบเคียงว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง แก้ไขและเขียนบทชีวิตใหม่ อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ Begin with the End in Mind การเริ่มต้นด้วยความเข้าใจแบบชัดเจน ว่าสิ่งใดที่ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเรา เป็นการสร้างครั้งแรกขึ้นในใจ การสร้างภาวะผู้นำ เขียนคำปณิธานส่วนตน เป็นธรรมนูญพื้นฐานในการใช้ชีวิต อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First ThingsRead more about บทสรุปอุปนิสัยที่ 1-3 ชัยชนะส่วนตน[…]