SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

กระปุกชีวิต

กระปุกชีวิต

ถ้าคุณใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับสิ่งเล็กน้อย คุณจะไม่เหลือเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิต ในชีวิตของทุกคนมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิด ต้องตัดสินใจ ต้องลงมือทำ แล้วเราจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไง ตามที่ ดร.โควีย์  ได้บอกไว้ในอุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First Things First “สิ่งสำคัญคือการทำให้สิ่งสำคัญ  สำคัญ”  “Big Rock” วิดีโอนี้มีคำตอบครับ ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CTZ_fIF9j0o

ร่มไม่ได้ช่วยหยุดฝน

ร่มไม่ได้ช่วยหยุดฝน

ร่ม ไม่ได้สร้างมาให้เราหยุดฝน  แต่ถูกสร้างมาให้เราไม่ต้องหยุดเดิน เราหยุดฝนทั้งฟ้าไม่ได้ แต่เราหลบฝนได้ กางร่มได้ แม้หยุดฝนไม่ได้ เราก็ไม่เปียกได้ บางทีเราเลี่ยงและเลือกไม่ได้ที่ร่างการจะเลอะเทอะ เปียกปอน แต่เรามีสิทธิเลือกได้เสมอ ว่าจะให้ใจเราเปรอะเปื้อนไปด้วยมั้ย ข้อความจาก เพจธรรมะย่อยมาแล้ว นี้ ทำให้ผมนึกถึง  อุปนิสัยที่ 1 Be Proactive ขึ้นมาทันที  ที่บอกว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือ อิสรภาพในการเลือก   หลายเดือนที่ผ่านมา ผมพบว่า Proactive ช่วยลดความเครียดของผมลงได้  ผมเลือกทางที่จะตอบสนอง เลือกที่จะควบคุมชีวิตตนเอง ยอมรับความผิดพลาด รับฟังความผิดพลาด และลงมือแก้ไข การทำงานที่ Proactive มากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เราควบคุมได้ในขอบเขตแห่งอิทธิพล (Circle of Influence) และพยายามขยายพื้นที่ออกไปให้มากขึ้น ส่วนสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเป็นส่วนที่ผู้อื่นรับผิดชอบ ก็กังวลให้น้อยลง ทำให้สามารถ Focus ที่จัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น Self-Awareness หรือ สติ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้น ในการตรวจสอบความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองRead more about ร่มไม่ได้ช่วยหยุดฝน[…]

เปลี่ยนกรอบความคิด ยึดหลักการที่ถูกต้อง พัฒนาอุปนิสัยทั้ง 7

เปลี่ยนกรอบความคิด ยึดหลักการที่ถูกต้อง พัฒนาอุปนิสัยทั้ง 7

ในภาคแรกของหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People 7 อุปนิสัย สำหรับผู้มีประสิทธิผลยิ่ง นั้น ดร.โควีย์ ได้กล่าวถึงกรอบความคิดและหลักการซึ่งก็มีหลายๆสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันครับ            จากการศึกษาเรื่องความสำเร็จในอเมริกาผ่านงานเขียนหลายร้อยชิ้น ดร.โควีย์ พบว่างานเขียนเรื่องความสำเร็จสามารถแบ่งสิ่งที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จออกเป็น 2 ส่วน คือ  คุณลักษณะ  เช่น การมีศีลธรรม การมีความกล้า การมีความยุติธรรม  กับบุคลิกภาพ เช่น การปรับความคิดให้บวก การปรับบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร ความมีเสน่ห์ การโน้มน้าว ทักษะเชิงสังคม ซึ่งโดยความเห็นของ ดร.โควีย์ มองว่าคุณลักษณะส่วนตน เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้ยั่งยืน เปรียบได้กับรากของต้นไม้ซึ่งคนอื่นๆจะไม่เห็น แต่มีความสำคัญมาก หากต้องการประสิทธิผลที่ยั่งยืนต้องทุ่มเทพัฒนาคุณลักษณะของเราเมื่อรากฐานมั่นคงแล้ว การเจริญเติบโตและออกดอกผลก็จะได้ผลดีตามไปด้วย          ถัดมาคือเรื่องของอำนาจกรอบความคิด  โดยกรอบความคิด คือวิธีที่เรามองโลก เป็นการรับรู้ เข้าใจและตีความโลกที่เราเห็น เปรียบได้กับแผนที่ของแต่ละคน ถ้าแผนที่ที่เรามีอยู่เกิดพิมพ์ผิดRead more about เปลี่ยนกรอบความคิด ยึดหลักการที่ถูกต้อง พัฒนาอุปนิสัยทั้ง 7[…]

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง หลักการอันไร้กาลเวลาที่ต้องแนะนำ

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง หลักการอันไร้กาลเวลาที่ต้องแนะนำ

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตร “7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง The Seven Habits of Highly Effective People” หลักสูตรนี้จัดอบรม 3 วันมีค่าอบรมสูงทีเดียวและผมก็ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วย จึงอยากจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้เพื่อเป็นประโยชน์  ถึงแม้ว่าหนังสือและหลักสูตรนี้จะมีมานานแล้ว แต่ยังคงเป็นหนังสือและหลักสูตรที่ดีมากครับ ถ้ามีโอกาสก็แนะนำให้เข้าร่วมอบรมครับ The Seven Habits of Highly Effective People 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง เป็นหนังสือวิชาการแขนง จิตวิทยา เป็นหนังสือที่ได้รับการนิยมมากถือเป็นหนึ่งในหนังสือทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ได้รับการแปลในภาษาต่างๆ กว่า 38 ภาษา และจำหน่ายไปแล้วกว่า 20 ล้านเล่มทั่วโลก เป็นหนังสือที่ว่าด้วยอุปนิสัยต่างๆ ทั้ง 7 ของมนุษย์  โดย Steven R. Covey ได้สรุปหลักการสำคัญ เพื่อการเป็นบุคคลที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต อันยังผลประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยมีเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ ภาคที่ 1 กรอบความคิดและหลักการ และภาพรวมของทั้ง 7 อุปนิสัยRead more about 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง หลักการอันไร้กาลเวลาที่ต้องแนะนำ[…]