SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

หนังสือ กลับหัวคิดมองโลก 80%

หนังสือ กลับหัวคิดมองโลก 80%

  กลับหัวคิด มองโลก 80% หนังสือเล่มนี้อยู่ในชั้นหนังสือที่บ้านนานแล้ว(เป็นหนังสือที่ภรรยาผมซื้อมาอ่านตั้งแต่ช่วงทำงานใหม่ๆ) หลังจากได้อ่านก็ได้ข้อคิดมากมาย จึงขอนำมาสรุปในบทความนี้ครับ กลับหัวคิด มองโลก 80% พลิกทุกวิกฤติงานและชีวิตคิดใน “มุมใหม่” เป็นผลงานเขียนของ Shigeta Saito จิตแพทย์และนักเขียนชื่อดังของญี่ปุ่น เขาได้อธิบายทำความเข้าใจและควบคุมจิตใจตนเองยามที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เน้นไปที่การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็นหลัก เริ่มจากทบทวนอดีต วิเคราะห์เรื่องจิตใจ มุมมองชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง และใช้ชีวิตให้เป็นสุข และเน้น การให้กำลังใจตัวเอง หลักคิดในการใช้ชีวิตแบบ 80% สอนว่าอย่ายึดติดกับความสมบูรณ์แบบ 100% แค่ได้ 80% ก็ดีแล้ว และนำเสนอหลักคิดง่ายๆว่า “แค่คนเราเปลี่ยนความคิด หรือมุมมองเพียงนิดเดียว ปัญหายุ่งยากต่างๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นโอกาสในชั่วพริบตา” ในหนังสือจะแบ่งเป็นประตู โดยจะมีทั้งสิ้น 5 บาน คือ ประตูบานที่ 1 เริ่มจากการสำรวจ ตัวเองใหม่ทั้งหมด ประตูบานที่ 2 สร้างโอกาสใหม่ๆ จากความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ประตูบานที่ 3 เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนมีเสน่ห์ ประตูบานที่Read more about หนังสือ กลับหัวคิดมองโลก 80%[…]