SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

ถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

บทความนี้ ขอแบ่งปัน ถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือที่น่าอ่าน 9 เล่ม ดังนี้ครับ จากหนังสือ คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก The Magic of Thinking Big “ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะเป็นคนคิดเล็ก”  “ความศรัทธานั้นสามารถเคลื่อนได้แม้กระทั่งภูผา” “จงสร้างความมั่นใจ และทำลายความกลัวโดยการปฏิบัติ” จากหนังสือ วิถีผู้นำสู่ความสำเร็จ “จงเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง” “ต้นไม้สูงใหญ่ ถือกำเนิดจากหน่ออ่อน  หอสูงเก้าชั้นเกิดจากดินหนึ่งกอง  การเดินทางพันลี้เริ่มที่ก้าวแรก” จากหนังสือ The 7 Habits of Highly Effective People “หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพียงเล็กน้อยจงเปลี่ยนพฤติกรรม แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จงเปลี่ยนกรอบความคิด”   จากหนังสือ Think and Grow Rich “คนที่ยอมแพ้ไม่เคยชนะ และผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้” “ความสำเร็จไม่ต้องการคำอธิบาย ความล้มเหลวไม่ยอมรับคำแก้ตัว” จากหนังสือ ใครเอาเนยแข็งของฉันไป Who Moved My Cheese? “จงมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง” จากหนังสือ พ่อรวยสอนลูกRead more about ถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ[…]