SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

สุ จิ ปุ ลิ อยากเป็นนักปราชญ์ต้องมี “หัวใจ”

สุ จิ ปุ ลิ อยากเป็นนักปราชญ์ต้องมี “หัวใจ”

ยิ่งผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับความสำเร็จมากเท่าไร ผมยิ่งรู้สึกว่าในแนวทางหลักการต่างๆที่อยู่ในหนังสือ มักจะสอนคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเสมอๆ ทำให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วหลักคำสอนทางพุทธศาสนานี่แหละเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและจะช่วยให้เรามีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต สำหรับบทความนี้ผมนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษา คุณครูท่านหนึ่งได้สอนให้รู้จักวิธีการที่จะเรียนหนังสือให้ได้ดี ว่ากันง่ายๆคือเรียนเก่ง โดยครูได้สอนให้ใช้   สุ จิ ปุ ลิ สุ จิ ปุ ลิ หรือ หัวใจนักปราชญ์ เป็นทักษะของนักปราชญ์หรือบัณฑิตพึงมี(ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา) ซึ่งเป็นคำย่อของ สุตะ จินตะ ปุจฉา และ ลิขิต โดยมีความหมายดังนี้ สุ ย่อมาจาก สุตะ แปลว่า ฟัง  การฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะฟังมากรู้มากและเข้าใจมาก คนเราส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการพูดมากกว่าการฟัง ทั้งที่จริงแล้ว การฟังเป็นทักษะที่เราใช้มากที่สุด จิ ย่อมาจาก จินตะ แปลว่า คิด  เมื่อฟังแล้ว เข้าใจแล้วก็คิดวิเคราะห์ พิจารณา ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า ถาม  เมื่อฟังแล้วเกิดไม่เข้าใจ ให้ถามในสิ่งที่สงสัย ไม่แน่ใจ รวมถึงถามเพื่อสอบทานความรู้Read more about สุ จิ ปุ ลิ อยากเป็นนักปราชญ์ต้องมี “หัวใจ”[…]