SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

สำรวจตัวเองก่อน

สำรวจตัวเองก่อน

  เรามักจะเข้าข้างตัวเองว่า… ดี เรามักจะมองว่าตัวเองสมบูรณ์กว่าผู้อื่น… เรามักจะมองเห็นข้อเสียของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว… เรามักจะเก่งในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น… แต่น้อยคนที่นำเอาความเก่ง…มาวิเคราะห์ตัวเอง…   กลับมาสำรวจตัวเอง… จุดไหนที่เรายังบกพร่อง… จุดไหนที่เรายังต้องปรับปรุง… จุดไหนที่เรายังพัฒนาได้อีก…   เราเปลี่ยน ผู้อื่นไม่ได้… แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้… แค่… เปิดใจ…   ++++++++++