SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

รักในสิ่งที่ทำ และทำให้ดีที่สุด

รักในสิ่งที่ทำ และทำให้ดีที่สุด

  ถึงแม้คนเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเสมอไป… จงภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเองทำอยู่ ถ้ามันเป็นสิ่งที่สุจริต… “จงขอบคุณงานที่กำลังทำอยู่”   หัวหน้างานที่ผมเคารพคนหนึ่ง เคยบอกว่า หากวันใดวันหนึ่งข้างหน้า เกิดความไม่พอใจองค์กร หรือไม่พอใจงานที่เราทำอยู่ ให้ย้อนกลับไปนึกถึงวันที่เราตกงาน กำลังวิ่งหางานทำ เข้ามาสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ จนผ่าน… ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงาน… ตอนนั้นรู้สึกอย่างไร…   ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่ใช่เพราะงานที่เราทำหรอกเหรอ… ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเรา….ให้มีเงินใช้ มีรถขับ มีบ้าน มีทรัพย์สิน ก็เพราะงานที่เราอยู่ ก็เพราะองค์กรที่ให้เราได้ทำงาน ไม่ใช่เหรอ… ที่มีบุญคุณกับเรามาจนทุกวันนี้…   เราอาจจะไม่ชอบงานที่เราทำก็ได้ เราอาจจะเบื่องานที่เป็นอยู่…   แต่เราต้องไม่ลืม สิ่งที่งานสอนเรา เรียนรู้จากมัน และใช้งานที่เราทำอยู่ ขยับขยาย พาตัวเองไปสู่ในจุดที่ฝันไว้…   อาจจะเป็นตำแหน่งงานใหม่ สายงานใหม่ บริษัทใหม่ที่ดีกว่าเดิม หรือ จะเป็นนายตัวเอง ก็ตามตาฝันของแต่ละคน…   ++จงอย่าลดคุณค่าตัวเอง++ ด้วยการ ทำงานแบบห่วยๆ   จงทำงานที่อยู่ตรงหน้า ให้ดีที่สุด มีคุณภาพที่สุด จงทำงานที่อยู่ตรงหน้าRead more about รักในสิ่งที่ทำ และทำให้ดีที่สุด[…]