SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

อย่าให้งานที่ไม่มีคุณค่ากับผม

อย่าให้งานที่ไม่มีคุณค่ากับผม

“อย่าให้งานที่ไม่มีคุณค่ากับผม” เป็นประโยคที่หัวหน้างานคนหนึ่ง พูดกับเพื่อนร่วมงาน เมื่อเขามาขอให้ช่วยทำงานบางอย่างแทน มีคำกล่าวว่า “ไม่มีงานไหน ไม่มีคุณค่า” หากเรามองว่างานนั้นไม่มีคุณค่า จริงๆมันขึ้นกับว่าคุณค่าของใคร คุณค่าในมุมของเราเอง ในมุมมองของลูกค้า ในมุมมองของหัวหน้า ในมุมมองของบริษัท ผมเชื่อว่างานต่างๆในองค์กร มันมีค่าในตัวเองทั้งนั้น ที่เรามองว่าไม่มีคุณค่าเพราะเรายึดตัวเองเป็นที่ตั้ง…   แม่บ้านที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เป็นคนที่ทำงานไม่มีค่าอย่างนั้นหรือ ไม่น่าใช่เพราะการทำงานความสะอาดก็เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขอนามัยที่ดี…   การเดินตรวจงานของ รปภ ไม่สำคัญจริงหรือ แต่เขาต้องดูแลพื้นที่กว้างใหญ่ในโรงงาน ในห้างร้าน ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับผู้คน รวมถึงตรวจสอบความผิดปกติยามค่ำคืน ป้องกันขโมย และในหลายๆเหตุการณ์ การเดินตรวจของ รปภ นี่แหละ ได้ช่วยลดความเสียหายจาก อุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง..   พนักงานส่งของ ไม่มีคุณค่า เว้นแต่ถ้าเรานึกถึงคนที่กำลังรอคอยสิ่งของบางอย่างที่อาจมีคุณค่ามากในชีวิตของเขา   ทุกอาชีพมีเกียรติในตัวเอง หากกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากเราคิดถึงแต่ตัวเอง ก็คงมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ผู้อื่นทำ จำไว้การดูถูกคนอื่น ก็เหมือนการดูถูกตัวเอง   “ฝึกมองเห็นคุณค่าของทุกงานที่ทำ” และ“ฝึกให้มองเห็นจุดดีของผู้อื่น” ++++++++++