SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ข้อคิดมนุษย์โรงงาน

ข้อคิดมนุษย์โรงงาน

  ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการเป็นเจ้านายตัวเองมาแรงมาก เกิดหนังสือ เกิดการอบรมแบบ รวยเร็ว รวยลัด เกิดธุรกิจ แชร์ลูกโซ่ ทั้งที่จริง และหลอกลวงขึ้นมากมาย ผมไม่ได้มองว่าการเป็นเจ้านายตัวเองไม่ดีนะครับ มันเป็นเรื่องที่ดีมาก  แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคำถามว่าคนกินเงินเดือน หรือคนทำงานในโรงงานซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อย มันไม่ดีเหรอ สำหรับคนทำงานประจำ มีเงินเดือนก็มีข้อดีนะครับ อาทิเช่น ได้รับรายได้แน่นอน มีเงินทุกเดือน  มีสวัสดิการ บางที่รวมครอบครัวด้วย ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเงินอบรม อันนี้ผมชอบมาก ไม่ล้มละลาย สำหรับการเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือน ก็ขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อย ว่า                 ให้ทำงานด้วยความเข้าใจบทบาทของตัวเองว่าเราได้รับหน้าที่ทำอะไร และจงทำให้เต็มที่                 จงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีไปเร็วมาก                 ต้องมีระเบียบวินัย อย่าทำงานตามใจตัวเอง      Read more about ข้อคิดมนุษย์โรงงาน[…]