SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

คนเข้าทำงานเพราะองค์กรแต่จากไปเพราะหัวหน้า

คนเข้าทำงานเพราะองค์กรแต่จากไปเพราะหัวหน้า

เคยมีคำกล่าวว่า คนเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่จากไปเพราะหัวหน้า จริงหรือ? ทุกองค์กร ต่างก็พยายามคัดสรรคนเก่งเข้ามาทำงาน เพื่อให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่อาจมองว่าแรงดึงดูดให้คนเข้าทำงานนั้น คือ เงินและสวัสดิการต่างๆ ถ้าให้มากพอก็เพียงพอแล้วที่จะให้คนอยากทำงาน แต่ในยุคปัจจุบัน เงิน ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะดึงดูดคนเก่งให้ทำงานกับองค์กรนานๆ คำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ตอนลาออก อาจจะไม่ได้สะท้อนความจริงที่ซ่อนอยู่ เพราะคนที่ตัดสินใจลาออก ก็ไม่จำเป็นที่จะบอกอะไร สาเหตุส่วนหนึ่งที่คนในอาจรู้อยู่เต็มอก แต่ไม่รู้จะทำยังอย่างไร หรืออาจจะไม่อยากเกี่ยวข้องด้วย นั่นคือ ยอมรับว่าหัวหน้าเป็นเหตุในหลายๆครั้งของการลาออก   ในหลายองค์กรมักแต่งตั้งหัวหน้ามาจากความสามารถในการทำงานเป็นหลัก แต่ไม่ได้มองเรื่องทักษะการบริหารคน หรือ People skill ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบริหาร อาจจะไม่ได้มีการเตรียมการพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานด้วยซ้ำไป จนก่อเกิดปัญหาด้านคนตามมาจนส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของทั้งหัวหน้าและลูกน้อง   Peter Drucker ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ กล่าวไว่ว่า “เราใช้เวลามากมายในการสอนหัวหน้า ว่าควรทำอะไรเพื่อเป็นหัวหน้าที่ดี แต่เราไม่ให้เวลามากพอที่จะบอกเขาว่า ควรหยุดทำอะไรเพื่อเป็นหัวหน้าที่ดี”   มีข้อแนะนำสำหรับหัวหน้า ว่าควรหยุดทำ 5 อย่างนี้ครับ รับปากแล้วไม่ทำ หรือ รับปากในสิ่งที่ไม่สามารถให้ได้ เช่น รับปากว่าจะเลื่อนขั้น หรือเพิ่มเงินเดือนให้ หากรับปากแล้วทำไม่ได้ จะทำให้ลูกน้องหมดศรัทธา และหมดกำลังใจในการทำงานได้Read more about คนเข้าทำงานเพราะองค์กรแต่จากไปเพราะหัวหน้า[…]