SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

สมการสู่ความสำเร็จ

สมการสู่ความสำเร็จ

  สมการสู่ความสำเร็จของคาซุโอะ อินาโมริ หลายวันก่อนมีพี่คนหนึ่งส่งคลิปมาทางไลน์กลุ่ม ได้มีโอกาสดูแล้วเห็นว่าได้ข้อคิดที่ดี เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมาก  จึงนำมาฝากกันครับ   คลิปนี้เป็นรายการเจาะใจ  ช่วงแรงบันดาลใจข้อคิดดีๆ โดย คอลัมนิสต์ หนุ่มเมืองจันท์  สรกล อดุลยานนท์ เรื่องสมการสู่ความสำเร็จ ที่มาของเรื่องนี้คุณหนุ่มเมืองจันท์ บอกว่ามาจากหนังสือเรื่องช้าให้ชนะ  โดยคาซุโอะ อินาโมริ ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Kyocera Corporation และเป็นผู้ที่กอบกู้ JapanAirline(JAL) ที่เกือบจะล้มละลายให้กลับมาได้โดยใช้เวลาเพียง 3 ปี โดยสมการที่คาซุโอะ อินาโมริ บอก เป็นสมการที่ง่ายๆ  คือ ความสำเร็จ  = ความสามารถ * ความพยายาม * ทัศนคติ และให้คะแนนแต่ละหัวข้อไม่เท่ากัน ความสามารถ และความพยายาม ให้คะแนนเท่ากันเป็นช่วง 0-100 ส่วนทัศนคติเค้าให้ความสำคัญมาก โดยให้คะแนนช่วงกว้างและเป็นทั้งบวกและลบ คือ  -100 ถึง 100   ตัวอย่างการคำนวณนะครับ ถ้าเราให้คะแนนความสามารถเต็ม 100Read more about สมการสู่ความสำเร็จ[…]