SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ประตูสองบาน คติธรรมโดยท่าน ว.วชิรเมธี

ประตูสองบาน คติธรรมโดยท่าน ว.วชิรเมธี

  ประตูมีหลายแบบ ความทุกข์และปัญหาก็มีหลายแบบเช่นกัน บางครั้งเราใช้ชีวิตแบบดึง ทั้งที่ประตูบอกว่าผลัก และใช้ชีวิตแบบผลัก ทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อน ประตูเปิดไม่ออก ปัญหาผลักไม่ออก ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไม่ได้ หรือประตูเปิดไม่ได้ หากแต่เป็นที่ตัวเราไม่เคยใช้ ‘ ความคิด ‘ เพื่อค้นหาวิธีการเปิดประตูอย่างถูกต้องเลย   ธรรมะโดยท่าน ว.วชิรเมธี ที่มา: Forward mail 2010 ไม่ทราบที่มาต้นฉบับ แต่อ่านแล้วได้ข้อคิดดี ขออนุญาตแชร์ต่อครับ ++++++++++