SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ทำไมน้ำตกถึงสวย

ทำไมน้ำตกถึงสวย

.. รู้ไหม…? ทำไมน้ำตกถึงสวย… พ่อ : รู้มั้ยลูก…ทำไมน้ำตกถึงสวย… ลูก : ก็เพราะมันเป็นน้ำตกไงคะพ่อ… พ่อ : ไม่ใช่หรอกลูก… …ที่น้ำตกสวยน่ะ เพราะน้ำตกไม่ยอมเก็บน้ำไว้ในชั้นของตัวเองต่างหาก… ลูก : หมายความว่าไงคะพ่อ… พ่อ : ลูกสังเกตไหมล่ะว่า… …เวลาน้ำตกตกลงมาจากชั้นหนึ่งแล้ว น้ำนั้นก็จะถูกส่งต่อลงไปอีกชั้นหนึ่งทันที.. …เพราะวิธีนี้ที่น้ำตก…ไม่เห็นแก่ตัว แต่ยอมส่งน้ำที่ตกมาจากชั้นอื่น..แล้วส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ อย่างนี้.. …น้ำตก..ถึงสวย…    และน้ำตก..จึงยังคงเป็นน้ำตก…ที่มีเสน่ห์..ไงละ   ข้อคิดจากเรื่องนี้… อย่าลืมน่ะลูก ถ้าลูกอยากให้ตัวเองเป็นคนที่น่ารัก… ลูกควรจะเป็นอย่างน้ำตก หากมีสิ่งดี ๆ ตกมาถึงตัวลูก อย่าเก็บสิ่งดี ๆ นั้นไว้..คนเดียว ลูกต้องเรียนรู้ที่จะ…แบ่งปัน…ออกไปให้มากที่สุด มีก็แต่คนที่ “ให้” ออกไปเท่านั้นแหละ…ลูก จึงจะเป็นคนที่ “ได้รับ” อย่างแท้จริง… จากธรรมะสวัสดี ที่มา: Forward mail  อ่านแล้วได้ข้อคิด ขออนุญาตแชร์ต่อครับ ______________________________