SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีหลายแบบ สำหรับผมเองได้ทำสรุปคร่าวๆไว้ สำหรับเป็นเอกสารในการอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้งพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในส่วนบำบัดน้ำเสียด้วย  จึงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดหรือจำเพาะเจาะจงมากมายครับ แต่สำหรับพนักงานที่รับมาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องมีความเข้าใจมากกว่านี้ ก่อนที่จะอธิบายเจาะลึกในระบบที่ใช้งานอยู่นะครับ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1.กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ใช้ในการกำจัดของแข็งขนาดใหญ่  เช่น  เศษผ้า  กระดาษ  พลาสติก  เศษอาหาร ฯลฯ  / กรวด  ทราย /ไขมัน  น้ำมัน  (ที่ไม่ละลายน้ำ)  ตัวอย่างเช่น  ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด  ถังดักกรวดทราย เพื่อป้องกันปั๊มสึกกร่อนและการขัดสีจากกรวดทราย  ถังดักไขมันและน้ำมัน อาศัยความถ่วงจำเพาะของน้ำมันซึ่งน้อยกว่าน้ำ น้ำมันและไขมันจึงลอยบนผิวน้ำ และทางออกจะจุ่มตัวอยู่ใต้น้ำ บางครั้งการแยกน้ำมันหรือไขมันอาจจะใช้วิธีทำให้ลอย   ถังตกตะกอนขั้นต้น จะตกตะกอนของแข็งหรือสารแขวนลอยที่ผ่านตะแกรงมาได้ กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี ใช้เมื่อน้ำเสียมีลักษณะมีกรดหรือด่างสูงเกินไป  (พีเอชต่ำหรือสูงเกินไป)มีสารแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนได้ยาก         มีสารประกอบอนินทรีย์ละลายน้ำที่เป็นพิษ  เช่น  ซัลไฟต์        มีโลหะหนักที่เป็นพิษ  เช่น  สังกะสี  ดีบุก  ฯลฯ –มีไขมันหรือน้ำมันละลายน้ำ ตัวอย่างของระบบบำบัดเคมี ได้แก่ กระบวนการโคแอกกูเลชันRead more about กระบวนการบำบัดน้ำเสีย[…]