SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

กฎสำคัญในชีวิต 7 ประการ

กฎสำคัญในชีวิต 7 ประการ

อย่าโทษอดีต เพราะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้ หากเรามัวแต่ยึดมันไว้ มันจะทำลายชีวิตปัจจุบัน และอนาคตมันก็ไม่ได้ขึ้นกับอดีต แต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อและการกระทำของเราในปัจจุบัน ดังนั้นทำปัจจุบันให้ดี เพื่อสร้างอนาคตที่ดี อย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณ อย่าแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไป ใครจะคิดอะไรกับเราก็ช่างเขา คุณค่าและความสำคัญของเรา อยู่ที่ความคิดของเราเอง ทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น เวลาเป็นเครื่องเยียวยาทุกสิ่ง ให้เวลาทำงาน เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดจะลดลง รอยแผลในชีวิตจะสอนว่าเราเป็นใคร ทำไมเราเป็นอย่างที่เราเป็น และเวลาจะท้าทายและบังคับเรา เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นขึ้น ความสุขของเรา คือ ตัวเราเท่านั้น อย่าเสียเวลาและความพยายามค้นหาความสงบสุขและความพึงพอใจจากโลกภายนอก จะทุกข์จะสุขอยู่ที่ตัวเราเทานั้น อย่าเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่น เพราะแต่ละคนมีทางเดินชีวิตไม่เหมือนกัน อย่าเอาไม่บรรทัดของคนอื่นมาวัดชีวิตเรา อย่าคิดมากเกินไป ไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบของทุกสิ่ง บางเรื่องไม่มีคำตอบ ไม่มีทางตอบ และไม่มีวันมีคำตอบ นั้นแหละคือ คำตอบ ก็แค่ยอมรับมัน และก้าวต่อไป ยิ้ม คุณไม่ได้เป็นเจ้าของปัญหาทั้งหมดในโลกนี้ รอยยิ้มสามารถสร้างแสงสว่างในวันที่มืดมนและทำให้ชีวิตสวยงามยิ่งขึ้น การยิ้มมีศักยภาพในการพลิกชีวิต ดังนั้น ยิ้มเข้าไว้   ขอบคุณที่มา มีเพื่อนส่งมาให้ทางอีเมล https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/7-cardinal-rules-life-everyone-should-know-about.html ++++++++++