กระปุกชีวิต

ถ้าคุณใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับสิ่งเล็กน้อย คุณจะไม่เหลือเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิต

ในชีวิตของทุกคนมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิด ต้องตัดสินใจ ต้องลงมือทำ แล้วเราจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไง

ตามที่ ดร.โควีย์  ได้บอกไว้ในอุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First Things First

สิ่งสำคัญคือการทำให้สิ่งสำคัญ  สำคัญ” 

“Big Rock”

วิดีโอนี้มีคำตอบครับ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CTZ_fIF9j0o

Share this: