สารอาหารที่จำเป็นในระบบบำบัดน้ำเสีย

ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ที่ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดนั้น

แร่ธาตุที่จุลินทรีย์ต้องการในปริมาณมาก คือ คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็กเล็กน้อย

โดยสัดส่วนที่เหมาะสม คือ BOD:N:P = 100:5:1

ทำไมถึงเป็นสัดส่วนนี้ มีที่มาว่าส่วนประกอบของเซลล์มี C 50%, O 20%, H 8%, N 14%, P 3% โดยประมาณ

และมี model ของ cell bacteria C5H7O2N

สัดส่วนนี้ใช้ทำอะไร  ใช้ในการตรวจสอบลักษณะน้ำเสียที่ป้อนเข้าระบบว่ามีปริมาณสารอาหารเหมาะสมหรือไม่

ถ้าไม่เหมาะสมมีบางอย่างน้อยไป ก็ให้ปรับสัดส่วนใหม่ เช่น

กรณีขาดไนโตรเจน ก็มักจะนิยมเติมปุ๋ยยูเรีย  หรือ การขาดฟอสฟอรัสก็เติมกรดฟอสฟอริก

กรณีมากเกินไป หลายเอกสารบอกว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  แต่เท่าที่เจอกับระบบบำบัดที่ผมดูแลพบว่ามันมีปัญหาตามมาเหมือนกัน

ส่วน BOD:N:P ทางที่ปรึกษาญี่ปุ่นแนะนำผมว่าตอนเริ่มเดินระบบใหม่ ซึ่งระบบที่ผมดูแลอยู่เป็นแบบกำจัดไนโตรเจน ให้ใช้สัดส่วน 100:10:1 ขึ้นไป เพื่อให้มี N มากพอ

สำหรับน้ำเสียที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ก็ควรวิเคราะห์ค่า N, P เป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบด้วยนะครับ

ส่วนสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละที่นั้น ผมต้องทดลองดูครับว่าเท่าไรเหมาะสม อาจจะกำหนดเป็นช่วงกว้างๆ และต้องดูทั้งในด้านประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายสารเคมี หรือต้นทุนการบำบัดด้วยครับ

 

 

ที่มา

เอกสารประกอบการเรียน วิศวกรรมน้ำเสียของ ดร.เสนีย์ กาญจนวงศ์

เอกสารประกอบการอบรม ระบบบำบัดน้ำเสีย

Share this: