อย่าออกกฎระเบียบ เยอะเกินไป

 

เคยเจอมั้ยครับ

  • กำหนดให้เบิกปากกาได้คนละ 1 ด้ามต่อเดือน ถ้าจะเบิกเกินต้องเขียนแบบขออนุมัติจากหัวหน้า
  • ซื้อของไม่เกิน 1000 บาท ต้องเซ็นถึง ผู้จัดการโรงงาน
  • สิ่งของราคา 500 บาท ต้องเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ห้ามหาย และต้องติดป้ายกำกับ และตรวจนับปีละ 2 ครั้ง
  • จะเบิกอุปกรณ์ทำความสะอาด ต้องกรอก software ให้หัวหน้าอนุมัติในระบบก่อน ตอนไปเบิกจริงต้องเขียนใบเบิกและต้องให้หัวหน้าเซ็นอนุมัติอีกครั้ง ก่อนนำมายื่นให้ฝ่ายคลังสินค้า
  • มาสาย 10 นาที ต้องเขียนรายงานให้ฝ่ายบุคคลทราบทุกครั้ง
  • จะเปลี่ยนหลอดไฟในห้องทำงาน ต้องเขียนเอกสารขออนุญาตทำงาน เซ็นถึงผู้จัดการ แล้วส่งไปให้ จป เซ็นพร้อมมาตรวจสอบหน้างาน ก่อนทำงาน

เรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้กำหนด กฎระเบียบไว้ตั้งแต่แรก แต่อาจจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นทีหลัง จึงจำเป็นต้องออกกระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีก หากเรามาลองคิดดู การทำตามกฎระเบียบบางอย่างใช้เวลา 1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น เพื่อทำงานชิ้นหนึ่ง ที่สามารถทำให้เสร็จได้ในเวลา 5-30 นาที เวลาที่สูญเสียไปกับกฎระเบียบที่มากขึ้น อาจจะมากกว่าผลเสียที่อาจเกิดจากการไม่ทำตามกฎนั้นก็ได้

จริงอยู่ที่ว่าในองค์กรจะมีคนส่วนหนึ่งที่จ้องจะเอาเปรียบ ซึ่งไม่ว่าจะออกกฎระเบียบมาควบคุมให้มากขึ้น หรือเข้มงวดมากขึ้น คนกลุ่มนี้ก็จะหาช่องทางอื่นเอาเปรียบองค์กรอยู่ดี ซึ่งผมเชื่อว่าจะมีส่วนน้อยมาก

แต่คนส่วนใหญ่ที่เค้าทำดีอยู่แล้ว ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทอยู่แล้ว จะรู้สึกว่ามันเข้มงวดเกินไป รู้สึกกดดัน มีความยุ่งยากลำบากในการทำงานมากขึ้น

ต้องคิดให้ดีว่า สิ่งที่ต้องการจะควบคุมนั้น มันคุ้มกับสิ่งที่เสียไปหรือไม่ และการออกกฎระเบียบมากจนเกิดไปในเรื่องที่เล็กน้อย ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าบริษัทไม่ไว้วางในพนักงาน

บางทีองค์กรต้องทบทวนและพิจารณาให้ดี ก่อนออกกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะกฎที่ออกมาเพื่อบังคับคนกลุ่มน้อยมาก แต่คนส่วนใหญ่กลับได้รับผลกระทบในทางลบ

บางทีการเชื่อใจพนักงานให้มากขึ้น ใส่ใจความรู้สึกคนทำงานส่วนใหญ่(ที่ดี) ลดกฎระเบียบลงบ้าง

ก็จะทำให้พนักงานทำงานด้วยความสะดวก ด้วยความสบายใจ

ผลงานอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ

##########

Share this: