ข้อคิดมนุษย์โรงงาน

 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการเป็นเจ้านายตัวเองมาแรงมาก เกิดหนังสือ เกิดการอบรมแบบ รวยเร็ว รวยลัด เกิดธุรกิจ แชร์ลูกโซ่ ทั้งที่จริง และหลอกลวงขึ้นมากมาย

ผมไม่ได้มองว่าการเป็นเจ้านายตัวเองไม่ดีนะครับ มันเป็นเรื่องที่ดีมาก 

แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคำถามว่าคนกินเงินเดือน หรือคนทำงานในโรงงานซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อย มันไม่ดีเหรอ

สำหรับคนทำงานประจำ มีเงินเดือนก็มีข้อดีนะครับ อาทิเช่น

  • ได้รับรายได้แน่นอน มีเงินทุกเดือน 
  • มีสวัสดิการ บางที่รวมครอบครัวด้วย
  • ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเงินอบรม อันนี้ผมชอบมาก
  • ไม่ล้มละลาย

สำหรับการเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือน ก็ขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อย ว่า

                ให้ทำงานด้วยความเข้าใจบทบาทของตัวเองว่าเราได้รับหน้าที่ทำอะไร และจงทำให้เต็มที่

                จงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีไปเร็วมาก

                ต้องมีระเบียบวินัย อย่าทำงานตามใจตัวเอง

                ต้องจรรยาบรรณ อย่าเห็นประโยชน์ตัวเอง มีความซื่อสัตย์

และที่สำคัญ จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือน หรือ อีกนัยหนึ่งคือทำงานให้เต็มกำลังความสามารถ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เพราะการทำงานเต็มที่จะทำให้เรา

ได้ความรู้มาก  ได้ประสบการณ์มาก

มีโอกาสสร้างผลงานมาก ทำให้คนรู้จักมาก

เมื่อผลงานสำเร็จมาก  โอกาสก้าวหน้าในงานก็เพิ่มขึ้น

และ

โอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตก็มากขึ้น

ไม่ว่าจะในตอนนั้นจะยังเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือ ไม่ก็ตาม

Share this: