การป้องกันการตกจากที่สูง

อุบัติเหตุจากการผลัดตกจากที่สูงถือได้ว่ายังมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง  เมื่อหลายวันก่อนได้ดูข่าวเรื่องการตกจากที่สูงจนเสียชิวิต  เสี่ยอสังหาฯ พลัดตกอาคารก่อสร้างลึก 25 เมตร จนท.ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต ก่อนสิ้นใจที่โรงพยาบาล https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_269489   ในเนื้อหาข่าวได้บอกลักษณะการเกิดเหตุว่าผู้เสียชีวิต ได้เดินตรวจสอบในพื้นที่ก่อสร้าง และเกิดพลัดตกลงไปในบ่อที่กำลังขุดบริเวณชั้นใต้ดิน ซึ่งมีความลึกประมาณ 20-25 เมตร จนหมดสติ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ และอาสาสมัครร่วมกตัญญู ได้ให้การช่วยเหลือและปั๊มหัวใจก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลและจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยมีคลิบจากกล้องวงจรปิดในขณะเกิดเหตุด้วย

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=zRYkp8FKsEM

สำหรับกรณีนี้ขอให้เป็นเครื่องเตือนสติให้กับผู้ที่ทำงานบนที่สูง หรือที่มีความเสี่ยงในการพลัดตกจากที่สูงทุกๆคน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และขอรวบรวมวิธีการป้องกันการตกจากที่สูง มาทบทวนกันครับ

กฎพื้นฐาน

 1. เป็นผู้ได้รับมอบหมายและมีคุณสมบัติในการทำงานบนที่สูง
 2. สวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุมและเรียบร้อย
 3. เลือกจุดยึดที่แข็งแรงสามารถรับแรงกระชากเมื่อเกิดการตกได้
 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานเสมอ ได้แก่ ถุงมือที่ปราศจากน้ำมัน รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full body harness) และสายช่วยชีวิต (Lanyard, SRL) เป็นต้น
 5. เตรียมแผนการช่วยเหลือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น Tripod และ Winch เตรียมไว้ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันการตก

อุปกรณ์ป้องกันการตกเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงานในสถานที่เสี่ยงอันตรายในการพลัดตกลงมามี 3 ประเภท

1.การป้องกันในสถานที่ทำงาน

– มีการจัดระบบงานเพื่อที่จำกัดการทำงานบนที่สูง

– ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกเพื่อลดความเสี่ยง เช่น นั่งร้าน,ตาข่าย

– ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคลเมื่อไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกได้

 1. การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน

– การฝึกอบรมให้กับผู้ที่ต้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูง

 1. การป้องกันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก

– ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานให้ขอใบรับรองผลการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต

– ไม่สร้างระบบการป้องกันการตกด้วยตนเอง

ส่วนประกอบของระบบป้องกันการตกจากที่สูง ABCD

 1. A : จุดยึด (Anchorage) เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรับแรงได้ 5,000 lbs เทียบเท่า 22.2 กิโลนิวตัน (kN) และยังใช้เป็นจุดยึดกับ Lifeline, Lanyard, SRL และอุปกรณ์กันตกอื่นๆ รวมทั้ง Rescue System ด้วย อุปกรณ์จุดยึด ได้แก่ H-Beam, โครงสร้างคานโลหะต่างๆ, คานคอนกรีต, คานไม้ เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์สร้างจุดยึด เช่น Web-tie, Beam anchor และ Concrete anchor เป็นต้น ซึ่งเป็น อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับจุดยึด ได้แก่ Sling, Webbing และ Cable ซึ่งควรมีความยาวพอที่จะพันรอบจุด ยึดและมีปลายเหลือเพียงพอ
 2. B: ส่วนพยุงร่างกาย (Body Support) ชุดอุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงาน สวมใส่ มีความกระชับและสามารถกระจายแรงจากการตกจากที่ สูงได้ โดยตัวผู้ปฏิบัติงานไม่หลุดออกจากชุดอุปกรณ์ ได้แก่ เข็มขัด นิรภัยชนิดเต็มตัว (Full body harness)
 3. C: อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระหว่างจุดยึด (Anchorage) และส่วนพยุงร่างกาย (Body Support) ได้แก่ Snap hook, Big hook, Carabiners, Lanyard, Shock absorber
 4. D: อุปกรณ์กู้ภัย (Descent/Rescue) อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ และกู้ภัยผู้ปฏิบัติงานหากมีการตกจากการทำงาน ได้แก่ Rollgliss, Rescumatic, Life-line system, Pulley และ Tripod

นอกจากนี้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่สูงก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น

ข้อ ๘ ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานก่อสร้างบนพื้นต่างระดับที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีบันไดหรือทางลาดพร้อมทั้งติดตั้งราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย

ข้อ ๓๐ การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้นายจ้างจัดให้มี ราวกั้นหรือรั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยไว้ตลอดเวลาทำงาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสง เตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำ งานบนที่ลาดชันที่ทำ มุมเกินสามสิบองศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ ๒ เมตร ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่มา

ในการทำงานบนที่สูงทุกครั้ง  ต้องออกแบบพื้นที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และทักษะ  และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับ

 

ที่มา

http://www.thai-safetywiki.com/fall-protection

http://www.pangolin.co.th อุปกรณ์กันตกจากที่สูง 

http://www.oshthai.org

 

Share this: