ตั้งคำถามดี มีทางไป

ในบางครั้งการมุ่งหาเสาะแสวงหาคำตอบในเรื่องต่างๆ อาจจะใช้เวลานาน

และอาจไม่พบคำตอบที่เราต้องการ

 

บางทีเราต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เราต้องการคำตอบ

แล้วมุ่งเป้าไปที่ระหว่างกลาง มากกว่าเป้าหมายเมื่อเราไปถึงแล้ว

 

การเปลี่ยนคำถาม อาจจะทำให้คำตอบตามมาเอง

 

ยกตัวอย่างในชีวิตการทำงาน

หากเราต้องการจะเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้า

แทนที่เราจะตั้งคำถามว่า “ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นหัวหน้า”

เปลี่ยนมาคิดว่า

คนที่จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้านั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไร อาทิเช่น

ลูกน้องเคารพเชื่อฟัง…

ลูกน้องต้องยอมรับในฝีมือ…

เพื่อนร่วมงานยอมรับนับถือ…

มีคนรักมากกว่ามีคนชัง…

และที่สำคัญหัวหน้าก็ต้องเห็นผลงานด้วย…

 

เราลองเปลี่ยนมาถามตัวเองว่า

  • ต้องดูแลลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องรัก เคารพ และเชื่อฟัง พร้อมทุ่มเทตั้งใจทำงาน
  • ต้องประพฤติตัวอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานยอมรับ นับถือ มีคนรักมากกว่ามีคนเกลียด
  • ต้องทำงานทำอย่างไร ให้มีผลงาน ให้หัวหน้าเห็นความสามารถ และพร้อมสนับสนุน

 

ถามไปเรื่อยๆ เมื่อเราถามไปเรื่อยๆ

  • คำถามจะจำเพาะลงเรื่อยๆ
  • เราจะเห็นวิธีการทำที่ชัดเจนขึ้น
  • เมื่อเห็นวิธีการทำ
  • เราก็ต้องลงมือทำ และทุ่มเท
  • เมื่อเราลงมือทำ
  • ก็จะเห็นผลสำเร็จ ระหว่างทาง

 

เมื่อนั้น

คำตอบที่ตามหาแต่แรก อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็เป็นได้”

++++++++++

 

Share this: