คนตัดไม้กับเจ้าของร้านขายฟืน

 

คนตัดไม้คนหนึ่งนำฟืนไปขายให้แก่ร้านขายฟืน ซึ่งร้านขายฟืนก็ปฏิบัติต่อคนตัดไม้ดีมาก

ดังนั้นคนตัดไม้จึงคิดอยากตอบแทนโดยการจะตัดไม้ให้ได้เป็นจำนวนมากๆ

วันแรก คนตัดไม้ตัดไม้ได้ 20 ต้นแล้วนำมาให้ร้านขายฟืน ซึ่งร้านขายฟืนก็ชมเชยและปฏิบัติต่อคนตัดไม้อย่างดี

วันที่ 2 คนตัดไม้ก็ตั้งใจจะตัดให้ได้มากขึ้น แต่ปรากฏว่ากลับตัดได้เพียง 18 ต้น

วันที่ 3 ก็กะว่าจะตัดให้ได้มากยิ่งขึ้น แต่ก็กลับเหลือ 16 ต้น

ยิ่งนับวันผ่านไปก็ตัดได้น้อยลงเรื่อยๆ ในที่สุด คนตัดไม้ก็รู้สึกละอายใจจึงไปกล่าวคำขอโทษกับร้านขายฟืน

 

แต่เจ้าของร้านขายฟืนก็กลับถามคนตัดไม้ว่า “คุณลับขวานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่”

 

คนตัดไม้ตอบว่า “ผมไม่มีเวลาหยุดลับขวานเลย ขนาดไม่หยุดยังตัดไม้ได้น้อยขนาดนี้”

เจ้าของร้านจึงบอกแก่คนตัดไม้ว่า

 

“คุณลองคิดดูสิว่าหากคุณหยุดลับขวานให้คม โดยเสียเวลาเพียงเล็กน้อย คุณอาจตัดไม้ได้มากกว่านี้ก็ได้”

++++++++++

“ถ้าข้าพเจ้ามีเวลา 6 ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ ข้าพเจ้าจะใช้เวลา 4 ชั่วโมงแรกในการลับขวาน”

อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา

+++++

นิทานเรื่องนี้ ผมได้แง่คิด 2 อย่างครับ

  1.  ใช้เวลาคิดและเตรียมความพร้อมให้มาก เพื่อจะลดระยะเวลาในการทำงานนั้นให้น้อยลง ช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2.  หากเราทุ่มเทกับการทำงานมากเมื่อผ่านไปสักระยะ จะเกิดความเหนื่อยล้า หมดกำลัง และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เราควรหยุดพัก กลับมาเติมพลังชีวิตใหม่ เพื่อให้พร้อมในการกลับไปทำงาน ก็เปรียบเหมือนการหยุดพักเพื่อลับขวานให้กลับมาคมกริบเหมือนเดิมนั่นเอง

 

ในหนังสือ 7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง   เขียนโดย สตีเฟ่น อาร์. โควีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ

ได้บอกไว้ใน อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คม ว่า “เราจะต้องจัดเวลาในการทำนุบำรุงและเสริมสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

นั้นก็คือ ตัวคุณเอง”

เราต้องเติมพลังชีวิตและฝึกฝนใน 4 มิติ คือ ด้านกายภาพ ด้านสติปัญญา ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ โดยทำเป็นประจำ ทำต่อเนื่อง และสมดุล

 

การจัดเวลาลับเลื่อยให้คมถือเป็นงาน สำคัญ ที่ต้องลงมือทำต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย

นี่คือการลงทุนในชีวิตที่สำคัญที่สุด

 

การลงทุนในตัวเราเอง เป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่เรามี และสามารถนำมาใช้เพื่อรับมือกับชีวิตและสร้างประโยชน์

ตัวเราเองเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการทำงาน

 

หากต้องการประสิทธิผล เราต้องเตรียมเครื่องมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

“ต้องลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ ทั้ง 4 มิติ”

 

กลับมาถามตัวเองอีกครั้งครับ

ไม่ว่าคุณจะใช้มีด ใช้ขวาน หรือใช้เลื่อย

ลับคม…ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

++++++++++

Share this: