การประชุมที่ดีต้องมีข้อสรุป

เคยเจอบ้างไหมครับ นั่งประชุมคุยกัน ถกเถียงกันยืดยาว แต่ไม่มีข้อสรุป เพราะ

  • ข้อมูลไม่รอบด้าน ไม่หลากหลายมิติ
  • ข้อมูลบางจุดต้องการให้ลงรายละเอียดเจาะลึก
  • ต้องรอถาม หรือ หากรณีศึกษาจากคนที่เคยทำ

แล้วก็แจกจ่ายงานไป พร้อมนัดประชุมกันใหม่

ผ่านไป 1 สัปดาห์ วันที่นัดประชุมก็มาถึง ทุกคนต่างก็เตรียมข้อมูลที่ได้ มาอธิบาย

แต่แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่ดี เพราะข้อมูลไม่พอ ต้องขอข้อมูลเพิ่ม

 

การที่เราไม่ตัดสินใจ หลายๆครั้งอาจไม่เกิดจากการที่ข้อมูลไม่เพียงพอ

แต่เป็นเพราะว่าเราไม่อยากผิดพลาด ยิ่งมีความกดดันในการตัดสินใจมากเท่าไร

ยิ่งกลัวความผิดพลาดมากเท่านั้น

 

ในการทำงานจริง โอกาสที่เราจะหาข้อมูลประกอบได้ 100% นั้นยากมาก

และการตัดสินใจให้ถูกต้อง 100% ทุกครั้งก็มีโอกาสน้อยนิด

 

ผู้นำที่ดีต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ความกลัวผิดพลาด ก็ต้องเผื่อไว้

ส่วนจุดที่ยังมีความเสี่ยง แล้วคิดหาวิธีป้องกัน วิธีรับมือหรือ การจัดการความความเสี่ยงแทน

 

ในบางครั้งการตัดสินใจเลือก อาจไม่ได้มาจากทางเลือกที่ดีที่สุด

แต่มาจากทางเลือกที่ก่อเกิดความเสียหายน้อยที่สุดก็ได้

 

“การประชุมที่ดีต้องมีข้อสรุป”

ดังนั้น

“ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ ในเวลาที่เหมาะสม”

++++++++++

Share this: