ระวัง! ประตูกระจก ประมาทนิดเดียวอาจต้องตัดแขน

 

ประตูกระจก พบเห็นได้ทั่วไปตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร หรือสถานที่ต่างๆ การเกิดอุบัติเหตุกระจกบาดแขน

ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว  ตามข่าวหลายๆครั้ง เช่น

อุบัติเหตุกระจกบาดแขน

อุบัติเหตุ หนุ่มตัดแขนตัวเอง เพราะเปิดประตูด้วยวิธีที่เราชอบทำกัน มักง่ายแต่อาจเสียแขน

 

ในโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันๆ   พอจะสรุปเหตุการณ์ที่เคยได้ข่าวมาดังนี้

  1. กรณีใช้มือผลักกระจก ทำให้กระจกแตก มือและแขนทะลุกระจกไป ทำให้กระจกที่แตกบาดแขน
  2. กรณีจับที่ขอบประตูกระจก อาจจะเป็นตอนที่ประตูเปิดออกแล้วโดยคนก่อนหน้านั้น แล้วคนเดินตามหลังจับที่ขอบประตู ทำให้เกิดการบาดมือ หรือจังหวะพอดีที่ประตูปิด ทำให้ขอบประตูเฉือนนิ้วได้

แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เราก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้นหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนประตูกระจกไปใช้แบบอื่น หรือเปลี่ยนเป็นแบบสไลด์เปิดได้  ก็คงต้องเน้นเรื่องป้ายชี้บ่ง  รวมทั้งสื่อสารให้ทุกคนรับทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนี้

เรื่องเล็กน้อย แค่เปิด-ปิดประตู อาจเกิดความเสียหายใหญ่ได้นะครับ

*ระวังประตูกระจก  ต้องจับที่ด้ามจับเท่านั้น  ห้ามผลักกระจก เพราะอาจทำให้กระจกแตกและบาดแขนได้*

Share this: