COVID-19 vs Risk Management

ในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ การพิจารณาตัดสินใจอะไร หากเราไม่คิดให้รอบด้าน ก็จะเกิดผลเสียตามมามากมาย ในบริษัทเอกชน ผมเชื่อว่าจะต้องมีการทำการประเมินความเสี่ยง หรือ Risk Management กันเป็นปกติ ตามระบบ ISO9001 หรือตามระบบอื่นๆ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะมีการพิจารณาประเด็นให้ครบรอบด้าน ถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่ตามมา ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาตรการบางอย่าง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกรณีที่มีการปิดการดำเนินงานของห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อลดความแออัดหรือการเดินทางของผู้คน แล้วคิดว่าจะให้ทุกคนอยู่บ้าน จะได้ทำ Social Distancing แต่หากเราคิดอีกมุมหนึ่ง คนจำนวนเยอะมากจะทำอะไรใน กทม หากว่าไม่ได้ทำงาน บริษัทหยุดยาวเป็นสัปดาห์ ดังนั้นก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างที่เราเห็นตามข่าว และก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19 ออกไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ หรือเรื่องการปิดไม่ปิดประเทศ ก็มีบางมุมให้ชวนคิดว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่ประเทศอื่นๆที่ยังมีผู้ติดเชื้อและสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แบบปกติ ถึงแม้จะมีมาตรการออกมามากมาย ความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

ประเด็นนี้ผมไม่ได้ต้องการจะโทษใคร หรือหาคนผิดนะครับ แค่อยากนำมาเป็นกรณีศึกษาให้เราพิจารณาความเสี่ยงให้รอบด้าน เลือกทางที่เหมาะสมที่สุด พร้อมหามาตรการรับมือในกรณีต่างๆ ในกรณีที่เราพอจะทำได้ ยกตัวอย่างบริษัทที่ผมทำงานอยู่กำลังพิจารณาดำเนินการ ก็มีมาตรการหลายอย่างๆ ออกมาซึ่งมีประเด็นที่หลายฝ่ายต้องรีบศึกษา รีบเตรียมการมากมายครับ ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ครับ

  1. มาตรการป้องกัน เราจะป้องกันไม่ให้พนักงานทุกคนโรงงานติดเชื้อได้อย่างไร นอกเหนือจากที่มาตรการที่ภาครัฐกำหนดไว้ สิ่งที่ทางบริษัทจะทำได้ อาทิเช่น
  • การตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าโรงงาน และหากมีความผิดปกติต้องทำอย่างไร
  • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อตามห้อง อาคาร สถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนรวม เพิ่มความถี่การทำความสะอาด
  • การส่วมใสผ้าปิดจมูกตลอดเวลาที่ทำงาน ผ้าปิดจมูก น้ำยาล้างมือ แอลกอฮอล์มีปริมาณเพียงพอหรือไม่
  • จะลดจำนวนคนที่ต้องมาทำงานในช่วงเวลาปกติ สลับเวลาทำงาน และเพิ่ม Work from Home แต่ก็ต้องพิจาณาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน การตรวจสอบการทำงาน การส่งงาน หรือการติดต่อสื่อสารต่างๆ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการทำงาน อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมมั้ย เพียงพอหรือไม่
  1. มาตรการกรณีเกิดเหตุ หากเกิดมีคนในบริษัทติดเชื้อ COVID19 จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งอาจแบ่งได้หลายระดับ เช่น กรณีญาติของพนักงานที่อาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันติดเชื้อ กรณีที่ญาติที่อาศัยบ้านเดียวกันติดเชื้อ กรณีผู้รับเหมาที่ว่าจ้างชั่วคราวติดเชื้อ หรือกระทั่งพนักงานบริษัทเองเป็นผู้ติดเชื้อ ในแต่ละกรณีเราจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งต้องหยุดกระบวนการผลิตหรือไม่ จะต้องกักตัวพนักงาน 14 วัน จะสอบสวนหรือตรวจสอบผู้ใกล้ชิดอย่างไร ระหว่างเกิดผู้ติดเชื้อต้องทำอย่างไร หรือหากครบ 14 วันแล้วจะทำอย่างไรต่อ
  2. มาตราการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ หากเกิดเหตุมีผู้ติดเชื้อในโรงงานแล้วจะดำเนินการอย่างไร แน่นอนครับว่าคงต้องหยุดกระบวนการผลิตทั้งหมด และทำการฆ่าเชื้อทั้งพื้นที่ใหม่ ดังนั้นแผนฟื้นฟูก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้โรงงานสามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้ในเวลาไม่นาน

แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดและต้องทำด้วยความรวดเร็ว คือ มาตรการป้องกันครับ หรือหากบางจุดที่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ก็หามาตรการลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด หรือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดครับ

ก็ขอให้ทุกคนใช้องค์ความรู้ต่างๆที่มีมาประกอบพิจาณาในการตัดสินใจ พิจารณาผลกระทบให้รอบด้าน และตัดสินใจให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ครับ

ขอให้ทุกคนรับผิดชอบตนเอง ดูแลตนเอง เพื่อตนเอง เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เราต้องผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ครับ

Share this: