สำรวจตัวเองก่อน

 

เรามักจะเข้าข้างตัวเองว่า… ดี

เรามักจะมองว่าตัวเองสมบูรณ์กว่าผู้อื่น…

เรามักจะมองเห็นข้อเสียของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว…

เรามักจะเก่งในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น…

แต่น้อยคนที่นำเอาความเก่ง…มาวิเคราะห์ตัวเอง…

 

กลับมาสำรวจตัวเอง…

จุดไหนที่เรายังบกพร่อง…

จุดไหนที่เรายังต้องปรับปรุง…

จุดไหนที่เรายังพัฒนาได้อีก…

 

เราเปลี่ยน ผู้อื่นไม่ได้…

แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้…

แค่…

เปิดใจ…

 

++++++++++

Share this: