SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

ฉลากเขียว ร่วมด้วยช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลากเขียว ร่วมด้วยช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลายคนอาจเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ติดอยู่บนสินค้าบางชนิด แล้วรู้หรือไม่ว่า สัญลักษณ์สีเขียวมีรูปหน้าเด็กยิ้ม ต้นไม้และนกที่อยู่ร่วมกันในโลกที่เห็นนี้เป็นสัญลักษณ์ “ฉลากเขียว” ของประเทศไทย ว่าแต่ฉลากเขียวนี้คืออะไร มีดีอย่างไร บทความนี้เลยเอาเรื่องฉลากเขียวมาเล่าสู่กันฟังครับ ฉลากเขียว คือ ฉลากที่รับรองและให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยคุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด การรับรองเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ฉลากเขียวที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ ขณะออกสู่ตลาด และตลอดจนการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังจากใช้งานแล้ว เช่น ส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์หรือกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวหมายรวมถึงสินค้าและบริการหลายประเภท ยกเว้นอาหาร ยา และเครื่องดื่ม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคโดยตรงมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม ฉลากเขียว ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าหรือการตลาด แต่จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในประเทศ ดังนั้นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศก็มีสิทธิ์สมัครขอใช้ฉลากเขียวเช่นเดียวกับผู้ผลิตภายในประเทศภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ฉลากเขียว ไม่ได้เป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจึงไม่มีการออกข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมหรือทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เช่น จักรยาน กลุ่มเป้าหมายจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิต ปัจจุบันมีข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับในการรับรองกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมด 25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละผลิตภัณฑ์หากได้รับการรับรอง และเพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้อาทิเช่น รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้นRead more about ฉลากเขียว ร่วมด้วยช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม[…]

ISO14001 :2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ISO14001 :2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

หายไปพักหนึ่งเนื่องจากวุ่นอยู่กับการ ตรวจติดตามระบบ ISO14001 ครับ เป็นรอบการตรวจ Surveillance audit จาก CB(certified Body) ก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารรวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน  บางคนอาจจะแย้งถ้ามีระบบดีอยู่แล้ว ทำไมต้องเตรียมตัว จริงๆแล้วระบบนะดีครับ แต่ในบางครั้งความเข้าใจของผู้ใช้งาน และความยุ่งยากของวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากทีมสร้างระบบเองที่ทำให้ในบางเรื่องมีวิธีการที่ซับซ้อน  บางขั้นตอนผู้ใช้งานไม่เข้าใจก็อาจเป็นสาเหตุให้การทำงานจริงๆ ไม่ตรงกับสิ่งที่เราเขียนเป็นวิธีการปฏิบัติงาน(procedure)  จึงต้องตรวจสอบกันหน่อยครับ สำหรับในบทความนี้จึงขอเกริ่นบางส่วนเกี่ยวกับ ISO14001 version 2015 ให้คร่าวๆละกันครับ สำหรับ ISO14001:2015 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหลายส่วนเหมือนกันครับ  สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ขอการรับรอง ก็คงต้องเตรียมตัวศึกษาทำความเข้าใจและฝึกอบรมข้อกำหนดใหม่กันก่อน จากนั้นก็ทำการทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดใหม่  ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระบบเพิ่มเติม  พร้อมปฏิบัติตามระบบใหม่ที่ได้ปรับปรุงแล้วให้มีผลการดำเนินการสักระยะหนึ่ง ก่อนที่จะถึงรอบของการขอรับรองนะครับ     รูปด้านบนเป็นการเปรียบเทียบข้อกำหนดของ ISO14001:2004 กับ ISO14001:2015 ครับ ซึ่งมีโครงสร้างของข้อกำหนดที่เปลี่ยนไป และใช้แบบเดียวกับ ISO9001:2015  ส่วนด้านล่างเป็นข้อกำหนดทั้งหมดของ ISO14001:2015 ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อใหญ่ และมีข้อย่อยในแต่ละข้อด้วยครับ       ใน ISO14001:2015Read more about ISO14001 :2015 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ[…]

งานสิ่งแวดล้อม ทำงานอะไร

งานสิ่งแวดล้อม ทำงานอะไร

งานสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง  เรียนสิ่งแวดล้อมมาทำงานอะไร  จะมีงานทำมั้ย  เงินเดือนเท่าไร ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยมีคำถามเหล่านี้ในใจ  ไม่เลยถามใครและไม่รู้จะถามใครเพราะไม่มีคนรู้จักเรียนด้านนี้ รุ่นพี่มาแนะแนวการศึกษาต่อก็บอกได้นิดหน่อยว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง  สมัยตอนเรียนมัธยมปลาย ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ด้วย  แล้วทำไมผมเลือกเรียนด้านสิ่งแวดล้อมละ  ในตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรียนอะไร และจบไปแล้วทำงานอะไร จริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากนิสัยส่วนตัวชอบเรื่องการอนุรักษ์  จึงมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ และชื่อสาขามันโดนใจ  ผมเลยเลือกเลยตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าจะสอบติดคณะนี้รึเปล่า  แล้วก็ได้มีโอกาสร่ำเรียนจนจบออกมาจริงๆ จบสาขาสิ่งแวดล้อม แล้วทำงานอะไร หางานทำยากมั้ย  นั่นสิตอนที่จบมาใหม่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานอะไร  แต่ก็ไฟแรงอยากทำงานออกแบบระบบบำบัด แต่ก็ไม่มีใครรับ(จบมาเกรดก็ไม่ดี แถมไม่มีประสบการณ์) เดินหางานอยู่หลายเดือนเหมือนกันแต่ในที่สุดก็ได้ทำงานในสาขาที่ร่ำเรียนมาจนถึงทุกวันนี้(เริ่มอยากเปลี่ยนงานละ) ในบทความนี้ผมเลยลองรวบรวมงานต่างๆทิ่มีความต้องการคนที่เรียนสาขาสิ่งแวดล้อม แยกตามความคิดผมเองนะครับ มีดังนี้ครับ 1. งานราชการ หลายหน่วยงานของภาครัฐ ยังคงมีความต้องการผู้ที่เรียนสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นร่วมงาน อาทิเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า สำนักสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก หรือแม้แต่หน่วยงานท้องถิ่นอบต.  เทศบาล หรือส่วนราชการประจำจังหวัด 2. งานควบคุมระบบบำบัดต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดกากอุตสาหกรรม ตามโรงงานต่างๆ หรือหน่วยราชการ ควรมีใบรับรองนะ ต้องไปสอบให้ได้ใบอนุญาตผู้ควบคุมของกรมโรงงอุตสาหกรรม 3.Read more about งานสิ่งแวดล้อม ทำงานอะไร[…]