SUCCESS JIGSAW คิด ทำ สำเร็จ

PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กที่ต้องให้ความสำคัญ

PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กที่ต้องให้ความสำคัญ

  กำลังเป็นที่ตื่นตัวสำหรับทุกคนเลยครับ สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5  จนทำให้เมื่อวันก่อนที่ 7-11 (ใกล้ๆที่พักผม) 2 สาขา หน้ากากอนามัยหมด เพราะมีคนมาซื้อกันเยอะครับ สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 นั้นจัดเป็นสารก่อมะเร็ง มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เพราะสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนลึกสุดได้   โดยก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่อง PM หรือ หรือฝุ่นละอองไป ซึ่งประเทศไทยมักจะเจอปัญหานี้ช่วงหน้าหนาวก่อนเข้าหน้าร้อน  ช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายน กลับไปอ่านได้ที่  ฝุ่นละออง Particulate Matter(PM) ความเสี่ยงในบรรยากาศใกล้ตัว   แนวทางที่เราจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายได้นั้น คงทำได้แค่ใช้ผ้าปิดจมูกครับ ซึ่งผ้าปิดจมูกที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถลดระดับฝุ่น PM2.5  ได้เกิน 90% นั้น ต้องใช้แบบ N95  หรือถ้าหาไม่ได้ก็ใช้แบบหน้ากากอนามัยแบบปกติแต่เพิ่ม 2 ชั้น หรือเสริมด้วยทิชชู 2 ชั้น แทนก่อนครับ    และเพื่อให้เข้าใจ PM2.5 มากขึ้น มีการ์ตูนที่อธิบายแบบง่ายๆ  ไปดูกันครับ  Read more about PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กที่ต้องให้ความสำคัญ[…]

กลิ่น ปัญหาที่น่าปวดหัว

กลิ่น ปัญหาที่น่าปวดหัว

กลิ่น ปัญหาที่น่าปวดหัว กลิ่นเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากการรับรู้กลิ่นของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนไม่ได้กลิ่น บางคนอาจจะรับได้ บางคนอาจจะไม่พอใจ ซึ่งต้องพิจารณาไปตามแต่บุคคล ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ผมที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องกลิ่นภายในโรงงาน ซึ่งพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ในการจัดการกลิ่นแต่ละจุด แต่ก็สามารถปรับปรุงจนปัญหาเรื่องกลิ่นให้ลดน้อยลงไป เมื่อเดือนที่แล้ว มีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานมาตรวจเยี่ยมโรงงาน ก็ได้เน้นย้ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นเรื่องปัญหากลิ่นจากสถานประกอบการ และเขม่าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง บทความนี้ผมเลยขอทบทวน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น ซึ่งกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลิ่นในประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับ พอจะรวมได้ดังนี้ครับ 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 8 การควบคุมมลพิษ 2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535หมวด 5 เรื่อง “เหตุรำคาญ” 3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 เรื่อง “กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียหรือมลพิษ” 4. ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 4 เรื่อง “กำหนดให้โรงงานต้องกำจัดกลิ่น” 5. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องRead more about กลิ่น ปัญหาที่น่าปวดหัว[…]

ดัชนีคุณภาพอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ

ในบทความก่อนได้เล่าถึงเรื่องฝุ่นละออง Particulate matter ไปแล้ว นอกจากปัญหาฝุ่นละอองแล้ว ยังมีมลพิษทางอากาศอีกหลายชนิดที่มีค่าเกิดมาตรฐาน หรือมีค่าที่สูงกว่าปกติจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้  ทางกรมควบคุมมลพิษจึงได้จำทำดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อเป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง มากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยRead more about ดัชนีคุณภาพอากาศ[…]

ฝุ่นละออง Particulate matter(PM) ความเสี่ยงในบรรยากาศใกล้ตัว

ฝุ่นละออง Particulate matter(PM) ความเสี่ยงในบรรยากาศใกล้ตัว

ฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาสำคัญในไทย โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง เราจะได้เห็นข่าวเรื่องปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือเป็นประจำ ซึ่งก็คือปัญหา ฝุ่นละอองนั่นเอง จากข้อมูลผู้ป่วยใน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตภาคเหนือตอนบนพบว่าอัตราการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี  นอกจากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือแล้ว  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเองก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากควันดำรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้าง ฝุ่นจากการเผาในที่โล่ง การเผาไหม้หญ้าด้วย ฝุ่นละออง(Particulate matter) หมายถึง อนุภาคที่เป็นของแข็ง หรือของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา  ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดของฝุ่น ปริมาณ รูปร่าง ความหนาแน่น การนำไฟฟ้า การกัดกร่อน การดูดความชื้น เป็นต้น ในเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศ คุณสมบัติที่สำคัญ คือ ขนาดของฝุ่น(Particle size) โดยจะจำแนกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน, ฝุ่นขนาดกลาง 1-10 ไมครอน และฝุ่นขนาดใหญ่ 10-100 ไมครอน ฝุ่นขนาด 1-10 ไมครอน เป็นฝุ่นขนาดที่มีความสำคัญในการควบคุม เนื่องจากฝุ่นจากการเผาไหม้Read more about ฝุ่นละออง Particulate matter(PM) ความเสี่ยงในบรรยากาศใกล้ตัว[…]