ร่มไม่ได้ช่วยหยุดฝน

ร่ม ไม่ได้สร้างมาให้เราหยุดฝน  แต่ถูกสร้างมาให้เราไม่ต้องหยุดเดิน

เราหยุดฝนทั้งฟ้าไม่ได้ แต่เราหลบฝนได้ กางร่มได้ แม้หยุดฝนไม่ได้ เราก็ไม่เปียกได้

บางทีเราเลี่ยงและเลือกไม่ได้ที่ร่างการจะเลอะเทอะ เปียกปอน

แต่เรามีสิทธิเลือกได้เสมอ ว่าจะให้ใจเราเปรอะเปื้อนไปด้วยมั้ย

ข้อความจาก เพจธรรมะย่อยมาแล้ว นี้

ทำให้ผมนึกถึง  อุปนิสัยที่ 1 Be Proactive ขึ้นมาทันที 

ที่บอกว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ คือ อิสรภาพในการเลือก

 

หลายเดือนที่ผ่านมา ผมพบว่า Proactive ช่วยลดความเครียดของผมลงได้  ผมเลือกทางที่จะตอบสนอง เลือกที่จะควบคุมชีวิตตนเอง ยอมรับความผิดพลาด รับฟังความผิดพลาด และลงมือแก้ไข

การทำงานที่ Proactive มากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เราควบคุมได้ในขอบเขตแห่งอิทธิพล (Circle of Influence) และพยายามขยายพื้นที่ออกไปให้มากขึ้น ส่วนสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเป็นส่วนที่ผู้อื่นรับผิดชอบ ก็กังวลให้น้อยลง

ทำให้สามารถ Focus ที่จัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น

Self-Awareness หรือ สติ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้น ในการตรวจสอบความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง ก่อนที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ

ก่อนออกจากห้องผมจะอ่านคำว่า “สติ” ที่เขียนติดกระดาษแปะไว้ที่ประตูห้องทุกวัน

เราอาจจะเปียกฝน แต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์เพราะเปียกฝน

ชีวิตคนเราสั้นนัก เกินกว่าที่จะมัวทำร้ายตัวเอง

ขอให้พวกเรา Proactive ในทุกๆวัน ไม่ว่าวันนั้น ฝนจะตกหรือไม่ก็ตาม

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *