ทัศนคติ มีค่าเต็มร้อย

ถ้า     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

แล้วจะพบว่า……

1)   H+A+R+D+W+O+R+K   = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

HARD WORK หรือ ทำงานหนัก มีค่าเท่ากับ   98 %

2)   K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

KNOWLEDGE   หรือ   ความรู้ มีค่าเท่ากับ   96 %

3)     L+O+V+E=12+15+22+5 = 54%

LOVE หรือ ความรัก มีค่าเท่ากับ 54 %

4)     L+U+C+K   = 12+21+3+11   = 47

LUCK   หรือ   โชค   มีค่าเท่ากับ 47 %

 

คำถามคือ ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!!

แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ 100 %

ใช่เงินหรือเปล่า ?……… …. …..ไม่ใช่

ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ?………ไม่ใช่ !!!!!

แล้วอะไรล่ะ ?

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ATTITUDE   หรือ ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %

ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . .

บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน “ทัศนคติ ” ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง

มีเพียงแต่ “ทัศนคติ” ของเราเท่านั้น

ที่จะเป็นตัวนำทาง ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ

ความคิด & ทัศนคติ   สุดท้าย ….   ลงมือทำ สู่ ความสำเร็จ

ที่มา : Forward mail 2012

*รักษาทัศนคติที่ดี ไว้นะครับ

>>>>>>>>>>>>>>>>

Share this: