About us

Success jigsaw แบ่งปันแนวคิดที่จะช่วยยกระดับชีวิต ให้คุณประสบความสำเร็จ

คนเราล้วนแสวงหา ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แต่แค่มีความต้องการนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เราสุขสมหวังได้

“ความสุขความสำเร็จไม่มีทางลัด”

เราต้องลงมือเพียรพยายาม มุ่งมั่น ฝันฝ่าอุปสรรค เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และในชีวิตเราก็ไม่ได้มีด้านเดียว ชีวิตก็เหมือนจิ๊กซอว์ ที่ประกอบด้วยหลายๆส่วน ซึ่งถ้าขาดชิ้นหนึ่งไปก็อาจจะทำให้ภาพนั้นไม่สวยงาม

ความสำเร็จในชีวิตจึงควรจะเป็นภาพรวมของชีวิต มาช่วยกันเติมชิ้นส่วนความสำเร็จในชีวิตไปด้วยกัน

 เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” 

ลองคิดดูว่า หากเราย้อนเวลาได้ หรือ หากเราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ความสำเร็จในแต่ละด้านของชีวิตที่เราต้องการจะเป็นอย่างไร      

  • ด้านอาชีพ การงาน การเงิน ความมั่งคั่ง จะเป็นอย่างไร ทำงานกับใคร รายได้เท่าไร ตำแหน่งระดับไหน
  • ด้านครอบครัวและความสัมพันธ์กับผู้คน จะเป็นอย่างไร
  • ด้านสุขภาพร่างกาย จะเป็นอย่างไร คงไม่มีประโยชน์หากเราทุ่มเทด้านอื่นๆ จนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลตลอดบั้นปลายชีวิต
  • ด้านความรู้ทักษะ อะไรที่เราจะเรียนรู้เพื่อให้ไปถึงความสำเร็จด้านต่างๆ
  • ด้านสังคมและการยอมรับนับถือ จะเป็นแบบไหน ระดับไหนที่เราต้องการ
  • ด้านจิตใจ ความอิสระ ความสงบ ความสุข ความพอใจในชีวิต

ยินดีด้วย! หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่า อย่างน้อยคุณจะกลับไปถามและคิดหาคำตอบให้ตัวเอง

ทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นและรู้ว่าสิ่งใดสำคัญกับชีวิตเรา

“ชะตาชีวิตถูกกำหนดไว้แล้ว  หรือ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”

SuccessJigsaw ขอร่วมเดินทางไปกับทุกคน

นำอดีตมาเป็นบทเรียน พัฒนาตนเองเพื่ออนาคต ลงมือปฏิบัติเพื่อก้าวสู่จุดมุ่งหมาย “ความสุขความสำเร็จในชีวิต”

 

About Me

มนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง เรียนจบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการเป็นพนักงานในหลายระดับ มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายสายงาน อาทิ การควบคุมระบบบำบัดมลพิษ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย  งานจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานวางแผนการผลิต รวมถึงงานวางแผนกลยุทธ์

จึงอยากแบ่งปันความรู้ ความคิด และมุมมองอีกมุมหนึ่ง ของมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม ในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพื่อให้คนนำไปเป็นบทเรียน เป็นกำลังใจ หรือ นำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ แก้ไข ปรับปรุงชีวิต ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

เพราะเชื่อว่า ด้วยการเรียนรู้ การลงมือทำ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

ด้วยความปรารถนาดี