อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ Begin With the End in Mind

ก่อนหน้านี้ได้เขียนอุปนิสัยที่ 1 ของ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งไปแล้ว ซึ่งก็คือ  Proactive  วันนี้มาต่อในอุปนิสัยที่ 2 ก็คือ Begin with the end in mind เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ

การที่เราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใน  สิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นก่อนก็คือนิสัยแบบ Proactive เราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตนเอง เป็นเจ้าของชีวิต เป็นผู้สร้างชีวิตตนเอง อย่าให้ปัจจัยภายนอกมากำหนดชีวิตเรา ถัดจากนั้นก็มาต่อด้วยอุปนิสัยที่ 2 การมีเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราเอง  

ดร.โควีย์ได้แนะนำ ว่าให้คิดไปถึงว่าในงานพิธีศพของเราเอง เราอยากให้คนอื่นๆพูดถึงเราว่าอย่างไร อยากให้ผู้คนกล่าวคำอาลัยแก่เราในแง่ใด สิ่งใดที่เราอยากให้ผู้อื่นเห็น จดจำ และจะรำลึกถึงเมื่อเราจากไป สิ่งนั้นแหละคือภาพพจน์หรือกรอบความคิดในบั้นปลายชีวิต ที่เราจะใช้ทวนสอบการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญในชีวิต เมื่อเราได้กำหนดเป้าหมายในใจชัดเจนแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ การดำเนินชีวิตของเราจะไม่ฝ่าฝืนและออกนอกกรอบที่เรากำหนดไว้ มีแต่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย และเติมเต็มภาพในใจที่เราได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วเท่านั้น

การเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ หมายความถึง การเริ่มต้นด้วยความเข้าใจแบบชัดเจน ว่าสิ่งใดที่ถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเรา

การเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ วางอยู่บนหลักการที่ว่า ทุกสิ่งถูกสร้าง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกสร้างขึ้นในใจ ครั้งที่ 2 สร้างจริง อุปนิสัยที่ 2 คือ การสร้างครั้งแรก การสร้างภาวะผู้นำ

ดร.โควีย์ แนะนำให้เริ่มต้นจุดหมายในใจ ด้วยการเขียนคำปณิธานส่วนบุคคล โดยให้ทุ่มไปที่ลักษณะที่เราต้องการจะเป็น สิ่งที่เราต้องการจะทำ และหลักการที่จะทำให้เกิดการกระทำและดำรงไว้  คำปณิธานส่วนบุคคลจะสะท้อนลักษณะเฉพาะตนออกมา

โดยคำปณิธานส่วนบุคคลถ้าวางอยู่บนหลักการที่ถูกต้องจะกลายเป็นธรรมนูญของชีวิต ที่จะเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ที่จะเป็นกรอบในการตัดสินใจต่างๆ ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ยังคงใช้ได้กับตัวเรา

นอกจากคำปณิธานส่วนบุคคล เราก็สามารถสร้างคำปณิธานครอบครัวเป็นกรอบกำกับครอบครัวก็ได้ หรือคำปณิธานขององค์กรซึ่งคนที่ทำงานในบริษัทก็คงเห็นกันจนชินตา แต่อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่มีความยอมรับนับถือและไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ไม่มีส่วนร่วม ไม่ผูกมัด แต่จริงๆแล้วมีความสำคัญมาก เพราะเป็นค่านิยมร่วมกันของทุกคนในองค์กร ถ้าสร้างอย่างเข้มแข็งพนักงานทุกคนเข้าใจยอมรับผูกมัดจะเกิดความทุ่มเทในการทำงานตามกรอบเกณฑ์เดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีการสอดส่อง ควบคุม ตำหนิ ทำให้องคืกรเกิดประสิทธิผลอย่างสูง

สำหรับผมแล้วอุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ Begin with the End in Mind เป็นมากกว่าการกำหนดเป้าหมายชีวิตอย่างที่เคยทำมาหรือที่เคยเห็นมา ก่อนหน้านี้เรามักจะกำหนดเป้าหมาย เช่น อยากเป็นโน่นเป็นนี่ อยากจะประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ อยากมีมีเงินเท่าไร  อยากมีบ้าน อยากมีรถ อยากมีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ ใส่ตัวเลขกันมา ท่องกันไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  จริงๆก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียว แต่มันไม่ตั้งอยู่ในหลักการที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ถูกต้องตามที่ ดร.โควีย์ แนะนำ

เริ่มใหม่ครับ เขียนบทชีวิตใหม่ ด้วยการเขียนคำปณิธานส่วนตนบนพื้นฐานหลักการประสิทธิผล กำหนดจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ค้นหาจากค่านิยมส่วนลึกในใจ ครอบคลุมทุกมิติที่สำคัญของชีวิตคุณ ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงาน  หลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตโดยใช้คำปณิธานนั้นเป็นกรอบและใช้ Proactive ประคองไปตลอดเวลาครับ

“นับเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินที่จะพลัดหลุดเข้าไปในกับดักแห่งกิจกรรม เลอะเลือนอยู่กบความวุ่นวายในชีวิต ทำงานหนัก ทุ่มเทหนักยิ่งขึ้น เพื่อปีนบันไดสู่ความสำเร็จ เพียงเพื่อจะพบว่าบันไดวางพาดผิดกำแพง”  Steven R. Covey

เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ Begin with the End in Mind อุปนิสัยของวิสัยทัศน์ส่วนตน

วันนี้คุณมีคำปณิธานส่วนตน เป็นธรรมนูญพื้นฐานในการใช้ชีวิตแล้วหรือยังครับ

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *