7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง หลักการอันไร้กาลเวลาที่ต้องแนะนำ

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตร “7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง The Seven Habits of Highly Effective People” หลักสูตรนี้จัดอบรม 3 วันมีค่าอบรมสูงทีเดียวและผมก็ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วย จึงอยากจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้เพื่อเป็นประโยชน์  ถึงแม้ว่าหนังสือและหลักสูตรนี้จะมีมานานแล้ว แต่ยังคงเป็นหนังสือและหลักสูตรที่ดีมากครับ ถ้ามีโอกาสก็แนะนำให้เข้าร่วมอบรมครับ

The Seven Habits of Highly Effective People 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง เป็นหนังสือวิชาการแขนง จิตวิทยา เป็นหนังสือที่ได้รับการนิยมมากถือเป็นหนึ่งในหนังสือทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ได้รับการแปลในภาษาต่างๆ กว่า 38 ภาษา และจำหน่ายไปแล้วกว่า 20 ล้านเล่มทั่วโลก เป็นหนังสือที่ว่าด้วยอุปนิสัยต่างๆ ทั้ง 7 ของมนุษย์  โดย Steven R. Covey ได้สรุปหลักการสำคัญ เพื่อการเป็นบุคคลที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต อันยังผลประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยมีเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

ภาคที่ 1 กรอบความคิดและหลักการ และภาพรวมของทั้ง 7 อุปนิสัย โดยปกติเราจะมองเห็นในสิ่งเดียวกัน แต่แตกต่างกัน เนื่องจากทุกคนจะตีความตามแผนที่หรือกรอบความคิดที่เรามี โดยกรอบความคิดที่เรามีนั้นจะมาจากสิ่งที่เราเผชิญอยู่ หรือได้รับการปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูมาแต่ละบุคคลก็ต่างกันไป แต่ถ้าเราอยากมีประสิทธิผลมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้มาอยู่ในกรอบความคิดและหลักการของประสิทธิผล

ภาคที่ 2 ชนะใจตนเอง

  • อุปนิสัยที่ 1 โปรแอคทีฟ (Be Proactive) เราต้องรับผิดชอบชีวิตตนเอง เรามีสิทธิเลือกและตอบสนองในทางบวก สิ่งที่ทำร้ายเราไม่ใช่เกิดจากกระทำของคนอื่น แต่เกิดจากการเลือกตอบสนองของเราเองที่ทำร้ายเรา
  • อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นที่จุดหมายในใจ (Begin with the End in Mind) กำหนดผลลัพธ์ก่อนลงมือทำ สร้างชีวิตและดำเนินชีวิตตามคำปณิธานส่วนตน
  • อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน (Put First Things First) อุปนิสัยที่ 3 เป็นเหมือนภาคปฏิบัติของ อุปนิสัยที่ 1 และ 2 ซึ่งเราควรจะเลือกทำสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก่อน

ภาคที่ 3 ชนะใจคนอื่น

  • อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะชนะ (Think Win-Win) มีแนวคิดแบบใจกว้าง สร้างสมดุลระหว่างความกล้าหาญกับความเกรงใจ คำนึงถึงชัยชนะของผู้อื่นเช่นเดียวกับของเรา มุ่งสร้างข้อตกลงแบบ Win-Win
  • อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand then to be Understood) ฝึกการฟังอย่างเข้าใจ ให้เกียรติผู้อื่น และทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
  • อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) ให้คุณค่าความแตกต่าง ค้นหาทางเลือกที่ 3

ภาคที่ 4 การปรับตัวใหม่

  • อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) ให้เวลากับตัวเองทุกวันเพราะจะส่งผลให้เราสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ดี มุ่งมั่นบรรลุชัยชนะส่วนตนประจำวัน ตามหลักการของการเติมพลัง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างชีวิตให้สมดุล

หนังสือเล่มนี้ควรอ่านซ้ำหลายๆรอบเพราะอ่านเข้าใจยาก มีรายละเอียดมากมายที่มีประโยชน์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตแต่การเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องอาศัยความมุ่งมั่น อดทน และเข้มงวดกับตนเองอย่างหนัก

ซึ่งผู้เขียน Stephen R. Covey ก็ได้บอกในหนังสือว่า  การดำเนินชีวิตตาม 7 อุปนิสัยนี้ ต้องอาศัยการเรียนรู้ ต้องมีความมุ่งมั่น และต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น เรียนรู้–>มุ่งมั่น–>ปฏิบัติ , เรียนรู้–>มุ่งมั่น–>ปฏิบัติ โดยต้องทำซ้ำๆ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อไป 

ไม่ลองก็ไม่รู้ครับ ใครยังไม่เคยอ่านก็ลองไปหาซื้อมาอ่านดูครับ

ส่วนผมก็ตั้งใจจะสรุปเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติทั้ง 7 อุปนิสัย ก็เพื่อเป็นการย้ำเตือนและเป็นกรอบในการปฏิบัติตามของผมเช่นกันครับ

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *