ทบทวนตัวเองปี 2018

อีกไม่กี่วันปีนี้ก็จะผ่านไป ปีใหม่ 2019 ก็จะเข้ามา

ในช่วงเวลาที่มีความสุข เราจะรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมาก

แต่ในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ เหมือนเวลาจะผ่านไปอย่างเชื่องช้า จนแทบใจจะขาด

ตลอดปีที่ผ่านมา ชีวิตผมได้ผ่านเรื่องราวมากมาย

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่อง

เดือนนี้ก่อนจะขึ้นปีใหม่ จึงขอมาทบทวนดูว่าสิ่งที่ผมได้ตั้งใจในปีนี้

ตาม อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมของ The 7 Habits นั้นเป็นไปตามแผนรึเปล่าครับ

 1. Body ร่างกาย
  • ออกกำลังกายมากขึ้น จากปกติเตะฟุตบอลตอนเย็น ก็เพิ่มการวิ่งเข้ามา
  • ตั้งเป้าหมายการคุมน้ำหนัก และลดรอบพุง โดยกำหนดน้ำหนักตัว และดูแคลลอรี่ของอาหารที่ทานเป็นประจำ
  • เน้นอาหารพวกผักให้มากขึ้น
 2. Mind ความคิด
  • สะสมคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจ อันนี้ยังไม่มากเท่าที่ตั้งไว้
  • เขียนบันทึก ตรงนี้ก็ยังน้อยไปกว่าที่ตั้งใจไว้
  • อ่านหนังสือให้มากขึ้น ปีซื้อหนังสือเพิ่มเติมมาอีกกว่า 10 แต่อ่านยังไม่หมด และมีบางครั้งกลับไปอ่านทบทวนหนังสือเล่มเก่า
 3. Heart จิตใจ
  • ฝึกการฟังให้มากขึ้น ก็นำไปใช้งานในหลายๆครั้ง แต่ยังรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจผู้พูดมากนัก ต้องฝึกให้มากขึ้น
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ปีพูดกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น ขาดแต่เรื่องการไปท่องเที่ยวซึ่งต้องตั้งเป้ากำหนดกันใหม่
  • ให้คุณค่าความแตกต่างของคน สิ่งนี้เป็นอะไรที่ใหม่ที่ได้นำไปใช้จริงเพราะในตำแหน่งงานใหม่ ทั้งหัวหน้าและลูกน้องใหม่ทั้งหมด ทำให้ผมมองเห็นจุดดีของผู้อื่นมากขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะเห็นแต่สิ่งที่แย่ในตัวคนอื่น และพยายามที่จะดึงจุดแข็งนั้นออกมา แต่ยังคงต้องฝึกฝนต่อไป เพื่อให้ดียิ่งขึ้น
 4. Spirit จิตวิญญาณ
  • ทบทวนคำปณิธานส่วนตน ผมทบทวนเป็นระยะๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทุกวันนี้คำปณิธาณยังคงเป็นกรอบในการตัดสินใจ ผมยังคงยึดตามที่เขียนไว้
  • อ่านวรรณกรรมหรือหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ สิ่งนี้ทำมาตลอด แต่ยังไม่มากเท่าที่ต้องการ
  • อุทิศตนเองเพื่อสังคม ปีนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2 ครั้ง
  • ฟังดนตรีแนวสร้างแรงบันดาลใจ
  • สวดมนต์ นั่งสมาธิ ยังทำอยู่แต่ยังไม่เป็นไปตามแผนมากนัก

โดยรวมๆแล้ว ผมพบว่าสามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมครบถ้วนตามที่ได้วางแผนไว้

ยังพบจุดบกพร่องที่บางเป้าหมาย ไม่ได้ตามที่ต้องการ และมีจุดที่ควรจะปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีก

ผมคงต้องระบุสิ่งที่จะแก้ไข เพิ่มเติม และมุ่งมั่นมากกว่านี้

แล้วมาทวนสอบกันอีกครั้งครับ

 

Share this: